Fiatal Vezetők Akadémiája egyedi igényre szabva

Viki | 2017-11-17

A Fiatal Vezetők Akadémiája fejlesztési programot a Coaching Team 2012-ben indította el először, amely azóta már bevett fejlesztési programmá vált. A FVA program a korban, vagy pozíciójukban fiatal vezetővé vált munkavállalók agilis fejlesztését tűzi ki célul. A program nyílt képzésként és szervezettre szabott változatban is működik. Az alábbiakban egy olyan projekt kerül bemutatásra, amikor az FVA egy multinacionális szervezet igényeire van szabva.

Bár egy csoport létszáma 8 és 12 fő között mozoghat, egy szervezetből akár több csoport is futhat párhuzamosan. A FVA eredményességét három pilléren biztosítja: 1. az igényekhez való folyamatos igazodás, 2. a tanulási módszerek sokszínűsége, 3. a csoporttagok önkéntes alapú rész vétele. A program tananyagának összetétele alkalmazkodik a szervezeti, személyes és a képződő csapat egészének igényeihez, továbbá az esetleges váratlan szervezeti/csoport helyzetekhez is. A program hatékonyságát a tréningblokkok befejezése után három hónappal mérjük fel egy egynapos tréning keretében. Mindez az adott szervezetnél futó program továbbfejlesztéséhez is biztosít inputokat.

A vezetői akadémiára való jelentkezés lehetőségét az ügyfél hirdeti meg az adott szervezeten belül, amelyre önként jelentkezhetnek a fiatal vezetők, vagy felettesük delegálja őket, velük egyeztetve ezt. Az önkéntes jelleg, az egyeztetett részvétel egyfajta garancia arra nézve, hogy valóban elkötelezett résztvevőkből álljon a képzendő csapat. Az igényfelmérés több lépcsőből áll. Legelőször az ügyfél igények kerülnek tisztázásra: modulok száma, fókusza, (pl.: egy 4 modulból álló program: önismeret, vezetői szerep, vezetői eszközök, motivációs kulcsok) keretek (pl.: helyszín). Ezt követően a programra jelentkezett vezetők egy 1-3 órás programindító eseményen megismerkedhetnek egymással. Ezen az alkalmon átbeszélésre kerül a program folyamata és céljai, illetve a jelentkezők elvárásai.

Ezek után az előzetes felmérés személyes igényfeltárás része következik, amely alapja az ügyfél által preferált mérőeszközzel (pl.: Coaching Team, Profiles, Captain, CX-Ray), módszerrel, (360°-os értékelés, vagy a fiatal vezető és közvetlen felettesének értékelésének összehasonlításával) illetve módon (papíron vagy elektronikusan) felmért a vezetői kompetenciákat összegző ún. vezetői tükör. A vezetői tükör alapján a vezető erősségeit, fejlesztendő kompetenciáit a közvetlen fettese és a programban résztvevő vezető és coach beszélik át. A háromszög beszélgetés célja az is, hogy egy egyéni fejlődési irány is megfogalmazódjon.

A program a maga egy egyéni coaching beszélgetés formájában indul el. Ezen az alkalmon a coachee-k (coach-olt fiatal vezetők) kitűznek egy személyes célt a program végére. Az egyéni coachingon kitűzött cél teljesülésének elősegítésére az első tréningmodul végére tanulópárok/triádok képződnek a résztvevőkből, akik egymás személyes támogatását tetszőleges módon valósítják meg.

A résztvevők személyes coaching-jának összegzése után készül el az egyes modulok tartalmának „végleges”változata. Az aktuális programba beépülnek a csoporttagok visszatérő igényei pl.: virtuális vezetői készségek fejlesztésére. Amennyiben nagyon speciális az egyéni cél az egyéni fejlesztés igények a coaching keretein belül maradnak. Természetesen, ha a képzés folyamata során hirtelen változás következik be, pl.: szervezeti átalakítás, vagy ha a képzési folyamat során olyan fejlesztendő terület merül fel, amelynek szükségét eddig nem ismerték fel a résztvevők, akkor változhat az egyes tréningek tartalma. A program képzés részének lezárása pedig szintén egy egyalkalmas coaching, amely a program kezdetén kitűzött célokért teljesülését vizsgálja. Szükség esetén további ülésekkel folytatható a személyi fejlesztés.

A modulok témáihoz a résztvevők írásos formában is megkapják a tananyagokat tudásuk felfrissítésére. Az egyes modulok végén a résztvevők értékelést töltenek ki (tréneri munka, kitűzött célok stb.), amely alapján a következő modul tartalma még módosítható (pl.: legyen több gyakorlati feladat). Az első modul után válik elérhetővé egy gamifikációs felület, amelyen a résztvevők a modulok között a frissen elsajátított tudásukra egyénileg (vagy tanulópárral/párokkal) végezhetnek gyakorlatokat, esetleg tovább bővíthetik ismereteiket. Ez a felület az utolsó modul lezárása után egy hónapig még elérhető. A program lezárására szervezett vacsora alkalmával a gamifikációs felületen legaktívabb résztvevő ajándékot kap (az FVA tananyagához kapcsolódó könyvet).

A program nem valósulhatna meg eredményesen, ha nem lennének a fiatal vezetők, az ő feletteseik és a szervezet elkötelezettek a program mellett. A visszajelzések alapján a gyakorlatias tudásszerzésen kívül a program másodlagos előnye, hogy a különböző szervezeti részlegről érkező tagok között szorosabb kapcsolatok épülhetnek ki, ez által az egyes szervezeti részlegek között javulhat az együttműködés, kommunikáció; így végső soron a szervezeti légkör és szervezeti teljesítmény is pozitív irányba mozdulhat el. Ezen felül az olyan szervezeteknél, ahol az FVA program időről időre meghirdetésre kerül új kommunikációs platform/ identifikációs felület nyílhat a korábban végzett vezetők és az újak között, amely eredményeként erősödhet a vezető és felettese közötti bizalom.

 

Várhelyi Anna

 

További információk FVA témáiról, árakról itt találhatók: http://www.coachingteam.hu/fiatal-vezetok-akademiaja/

Kérdése esetén forduljon bizalommal Tóth Annamária projektvezetőhöz: toth.annamaria@coachingteam.hu

 

 


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

*