Egyre több generáció tagjai dolgoznak együtt a munkahelyeken, és bizony sokszor azt tapasztaljuk, hogy kiéleződnek a különbségek, és nehéz az együttműködés, a közös hang megtalálása számukra. A fiatalabb generáció új, friss lendületet, de számtalan nehézséget is hozhat egy cég életében, ahogy azt saját kutatásaink eredményei is alátámasztják.

fejléc

Generációs együttműködést érintő témákban az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

 • Híd a generációk közt együttműködést fejlesztő program gamification utánkövetéssel
 • Híd a generációk közt ügyfélszolgálati program gamification utánkövetéssel
 • Előadás a generációs együttműködésről, illetve az igények szerint kiemelve egy-egy a szervezet számára fontosabb témáról (pl. Y generáció toborzása, megtartása, felkészülés a Z generáció igényeire, generációs körkép, stb.)
 • Belső generációs átvilágítás – meglévő szervezeti adatok és a további szükséges adatok lekérdezésével
 • Kutatási anyagok, háttér, információ szolgáltatás
 • Tanácsadás

Együttműködést fejlesztő program

hidEzen indíttatásból hívtuk életre a „Híd a generációk közt” elnevezésű generációs érzékenyítő, együttműködést segítő programunkat, amellyel azon szervezeteket, csoportokat kívánjuk támogatni, akik már érezték saját bőrükön ezen nehézségek súlyát, illetve szeretnék megelőzni a probléma kialakulását. A generációs feszültségekre idővel rárakódik számtalan belőlük eredő konfliktus, amelyek már látványosak, és sürgősebb beavatkozást kíván a kezelésük. Ezen fejlesztések is szükségesek, de amennyiben a háttérben a generációs különbözőségek állnak, akkor idővel újra és újra elő fogank jönni. Így érdemes a mélyére ásni, és a fedőtünetek mellett az alapokkal is foglalkozni, ami már hosszabbtávon nyugvó megoldást hozhat.

A fejlesztő program célja, hogy a résztvevők megismerjék a különböző generációk eltérő motivációit, attitűdjét, képesek legyenek eligazodni a generációs eltérések okozta eltérő viselkedések között, ezzel fejlesztve az elfogadást, és az együttműködésük hatékonyságát.
Ahhoz, hogy utána más szemüvegen keresztül tudjanak ránézni a különböző generációk képviselőire, fontos, hogy a résztvevők kapjanak egy olyan körképet, áttekintést az egyes generációkról, amely közelebb viszi őket ahhoz, hogy képesek legyenek nagyobb nyitottsággal, empátiával közeledni feléjük, illetve olyan kulcsokat szeretnénk adni a kezükbe, amelyet a mindennapi gyakorlatokba is jól átültethetőek.

A Híd program felépítése:

Program Időkeret
Szervezeti felmérés (elérhető adatokkal, igény szerint személyre szabott generációs átvilágítás, tükör) 1-2 hét
Kick off meeting (igény szerint előadással) 1-2 óra
Generációs ismeretek, együttműködés  8 óra
Practify gamification – utánkövetés  1,5 hónap folyamatosan
Kommunikáció, konfliktuskezelés  4 óra
Practify gamification – utánkövetés 1,5 hónap folyamatosan
Motiváció, zárás  4 óra
Practify gamification – utánkövetés 3 hónap folyamatosan

Practify játékosított képzés-utánkövetés

A Practify a gamification technikáját alkalmazó tréningutánkövetési eszköz, melyet kiemelkedő sikerrel alkalmaznak a képzések területén.

A Practify eredményességét az egyedi online felület biztosítja, ahol a tréning résztvevői egy izgalmas, játékosított tanulási folyamatban vesznek részt. A képzési modulok után a Practify segítségével a tréner továbbra is kapcsolatban marad a résztvevőkkel. A résztvevők így tréneri támogatással folytatják a tanultak elmélyítését és tapasztalatot cserélnek a megszerzett tudás gyakorlatba fordításáról.

A Practify felületével támogatott utánkövetés időszakában a képzéshez tartozó egyes módszertanok és kompetencia-területek kerülnek fókuszba, melyek kapcsán elméleti és gyakorlati feladatokat, kihívásokat kapnak a résztvevők. Ezek megoldása során on-the-job történik meg a tanultak mindennapokba illesztése és a folyamatos gyakorlás által a tervezet viselkedés felé való elmozdulás majd viselkedés rögzítés.

A Practify ezáltal szignifikánsan növeli a tréningen megszerzett tudás elmélyítését és gyakorlati alkalmazását, valós munkahelyi környezetben.

Amire a résztvevők számíthatnak:

 • reális tükörre,
 • tudásátadásra,
 • friss kutatási eredmények ismertetésére,
 • interaktív feladatokra,
 • egyéni és csoportos munkára,
 • szituációs gyakorlatokra,
 • egy-egy saját eset feldolgozására akciótanulás módszertanával,
 • egyéni célok kijelölésére, és ehhez illeszkedő akcióterv felállítására.

A tréning végére a résztvevők képesek lesznek saját munkatársaik jellemzői alapján jobban megismerni és kiismerni őket; motivációikat, attitűdjüket, viselkedésüket az adott generációk mentén megérteni és közelebb hozni saját egyéni beállítódásukhoz, ez által könnyebben elfogadni és kezelni a különbözőségeket.

Szervezeti generációs felmérés

mixSegítségével felszínre kerülhetnek olyan problémák, amelyeket már lehet célzottan kezelni, így a valódi
okokkal lehet foglalkozni és a megfelelő helyen beiktatni a fejlesztést, változtatást.

A Generációs Tükör lépései:

1. Generációs átvilágítás:

 • a meglévő céges adatok alapján feltárjuk azokat a pontokat, amelyeket érdemes figyelembe venni a cég / szervezet generációs kérdéseit
 • az elérhető adatok alapján elemzés, összefoglalás készítése, fejlesztési pontok feltárása

2. Generációs kérdőív végigfuttatása a cégen belül:

 • segít feltérképezni három fontos szempont alapján a generációs viszonyokat a szervezeten belül
 • kapunk egy általános átfogó képet, illetve az egyes osztályok, csoportok közötti különbségek is kirajzolódhatnak az eredmények alapján

3. A GEN HoRizont 2014 nagymintás kutatás eredményeivel összevetés:

 • Lehetőség van a szervezet számára a saját eredményeit összehasonlítani az országos kutatásunk eredményeivel, így megjelenhetnek azok a pontok, amely az adott szervezet erősségei, illetve azok is, amelyekre érdemes még további figyelmet fordítani.

A Híd a generációk közt program vezetője:

Mikó Gábor (Tréner, szupervízor)

További információ és személyre szabott ajánlat: miko.gabor@coachingteam.hu