Fiatal Vezetők Akadémiája – Leader Trust

Viki | 2018-05-18

LEADER TRUST – Vezetői önbizalom

 • Vezetői önbizalom, magabiztosság – hogy állok vele?
 • Milyen erőforrásaim vannak, melyekre építhetek?
 • Hogyan jelenik meg a munkámban a bizalom?
 • Mitől hiteles egy vezető?
 • Hogyan növelhetem vezetői hitelességemet, csapatom bizalmi szintjét?

 

Tréner: Tóth Annamária


Jelentkezés, további információ:

Tóth Annamária
E-mail: toth.annamaria@coachingteam.hu
Telefon: +36-30-901-11-16

Milyen 2018-ban egy fiatal és jó vezető?

Viki | 2018-05-14

Az 2017-es Év Fiatal Vezetője pályázók körében egyik partnerünkkel a Profiles-sal(Profiles International Hungary – www.profiles.hu) felmérést készítettünk, többek között azt keresve mi a közös azon vezetőkben, akik indultak a címért, azaz elég magabiztosak abban, hogy jó úton haladnak. Ezt a pályázatukat olvasva talán bárki, de a bírálati folyamat során a szakmai zsűri biztos visszaigazolta. Mindezek alapján felbátorodtunk, és azt is gondoljuk, hogy a 21. század eredményes fiatal vezetők ismeréveinek is kikiálthatjuk a talált jellegzetességeket. (tovább…)

Jelenlét

Viki | 2018-05-04

Időről időre szeretem újranézni a kedvenc TED előadásokat. Az egyik ilyen Ric Elias: ’ 3 things I learned while my plane crashed’ (3 dolog, amit megtanultam a repülőgépem lezuhanása közben) című beszéde. (tovább…)

Szervezetfejlesztési üzletág

Viki | 2018-03-29

Hitvallásunk és módszertanunk szervezetfejlesztési folyamatokban

 

Szervezetfejlesztési folyamatainkat a következő hármas egység figyelembevételével tervezzük meg és alakítjuk ki az ügyfeleinknél:

 1. Egyéni értékteremtés – hisszük azt, hogy a szervezet minden szintjének tudatosnak kell lennie abban, hogy az adott személy milyen értéket teremt a szervezet és önmaga számára egyaránt. Az egyéni képességek kibontakoztatása szükséges feltétele a szervezeti sikerességnek.
 2. Szervezeti működés – a szervezetben élő folyamatok és rendszerek határozzák meg a szervezet alkalmazkodóképességét és rugalmasságát, valamint azt a szervezeti kultúrát, amely egyrészt elősegítője, másrészt pedig akadályozója is lehet a szervezeti sikerességnek.
 3. Külső környezet – minden szervezet egy nagyobb egész, egy ökoszisztéma része, amely meghatározza működési sajátosságait valamint befolyásolja a lehetőségeit is.

 

Módszertani eszköztárunkat mindig az aktuális megbízáshoz alakítjuk, dolgozunk kvalitatív és kvantitatív mérőeszközökkel, kis- és nagycsoportos technikákkal (fókuszcsoport, World Café, Vernissage, Pozitív pszichológia és egyéb megoldásorientált technikák) valamint Gestalt pszichológiai háttértudással.

 

Szervezetfejlesztési tapasztalataink

 • elkötelezettség- és elégedettségmérés
 • munkáltatói márka kutatás és építés
 • munkavállalói élmény fejlesztés
 • kiválasztási és fejlesztő központok kialakítása
 • kompetenciamodellek kialakítása
 • tehetség- és karrier program kidolgozása, bevezetése, támogatása
 • gyakornoki és mentoring program kidolgozása, bevezetése, támogatása
 • vezetői utánpótlás program kidolgozása, bevezetése, támogatása
 • kulturális és generációs érzékenyítés
 • kultúramérés és kultúra változási folyamat kialakítása, menedzselése
 • szervezeti jövőkép és stratégia alkotás illetve a stratégia megvalósítás hatékonyságának fejlesztése

Általános folyamatmegközelítésünk

 

Sikeresség mérése a szervezetfejlesztési folyamatokban

 

Minden szervezetfejlesztési folyamatot egy olyan alkalommal indítunk, amelyben meghatározásra kerülnek azok a szervezeti tünetek, amelyek változását az intervenciótól elvárjuk. Ezekhez minden esetben olyan mérőszámokat rendelünk, amelyek a szervezet által használt rendszerekből kinyerhetőek és mutatják a változás irányát és mennyiségét.  Ezen mérőszámokat a folyamat elején, közben és a végén is monitorozzuk, ami lehetőséget ad a folyamattal kapcsolatos változtatásra is, annak érdekében, hogy a kívánt eredmény elérje a szervezet.

 

Női vezetőfejlesztés

Viki | 2018-03-29

ÁLTALUNK AJÁNLOTT FEJLESZTÉSI FOLYAMAT

 

 

 1. Kick off 1,5 óra

Egy reggeli, vagy ebéd utáni kávézás formájában a teljes program bemutatása, a Lean In események mintájára. A programban rejlő lehetőségek megbeszélése. A world café módszerrel a program iránt érdeklődő női vezetők összegyűjtik azokat a témaötleteket, amelyek foglalkoztatják őket, és amelyekkel szívesen dolgoznának a program során.

Miben fejlődnének szívesen? Mik az ő fókuszaik? Milyen elakadásaik, nehézségeik vannak? Milyen közös területek vannak, ahol a résztvevők igényei találkozhatnak?

 1. A folyamat támogatása 

A fejlesztés akkor tud hatékony lenni, ha folyamatként tekintünk rá, és a mi moderálásunk mellett belső támogatók is segítik azt, hogy az új elemek meggyökerezzenek, és a cég kultúrája is változhasson.

A szervezeten belül bizonyára dolgoznak olyan nők, akik szívügyüknek tekintik a női vezetők megerősödését és fantáziát látnak abban, hogy ilyen módon érzékenyítsük a szervezetet, és vigyünk bele minden olyan pozitív minőséget, ami a női/passzív/intuitív/befogadó résszel kapcsolatos.

Ezeket az önkéntes nőket ambassador-öknek nevezzük, akik a szervezeten belül  a program elkötelezett terjesztői, támogatói.

Folyamatos mentoringot biztosítunk nekik annak érdekében, hogy kommunikálni tudják a női vezetőfejlesztő program fontosságát és szükségességét és hozzájáruljanak ahhoz, hogy a női munkatársak mellett a  férfi kollégák értékként és hatékony eszközként tekintsenek rá a szervezet fejlődése érdekében. A mi mentorálásunk egyrészt a program hatékony kommunikálására, másrészt pedig a későbbi események megszervezésére, lebonyolítására irányul.

Emellett fontos eleme a programnak a férfi board tagok bevonása, hiszen a felülről induló pozitív kommunikáció az egyik kulcsa a vezetésfejlesztés sikerének.

A másik színesítő elem olyan külsős vendégek meghívása, akik személyükkel és szakterületükkel példát mutathatnak a résztvevő női vezetőknek.

 1. Workshopok és 1 napos készségfejlesztő tréningek

A kialakuló csoportok létszámától függően a kick off reggelin vagy kávé délutánon felvetett ötletek alapján olyan workshopokat illetve készségfejlesztő tréningeket szervezhetünk, amelyek lehetőséget adnak a női vezetőknek az önismeretük mélyítésére, az ismereteik bővítésére, illetve egymás tapasztalatai, bölcsessége segítségével minden résztvevő gazdagíthatja tudástárát, megküzdési stratégiáit, best practice-eit.

Több éves tapasztalatunk alapján az alábbi témák lehetnek relevánsak:

Női szerepek

A különböző női szerepekben lévő erőforrások feltárása, tudatosítása és kiaknázása. Azoknak a készségeknek és képességeknek a tudasotítása, amelyek segítségével sikeres és hatékony vezetővé válhatnak a résztvevők. A nőiesség pozitív megélésének megteremtése, a szerepek definiálása és elemzése egy olyan önismeretet ad, amely hozzásegíti a résztvevőket szerepeik és munkájuk tudatos irányításához.

 

Női egyensúly

A női szerepek és a vezetői lét összehangolása, harmónia és egyensúly megteremtése.Egy olyan állapot fenntartása, megtervezése, ami a részvevőknek komfortos, amire ők maguk azt tudják mondani, hogy elégedettek vele. Az egyensúly egyedi, azonban az mindenkinek a saját felelőssége, hogy a környezeti adottságokat figyelembe véve a számára leginkább megfelelő beosztást megtalálja, és azt fenntartsa, működtesse.Hogyan hat egymásra a munka és a magánélet? Női időgazdálkodás. Segítségkérés és bevonás.

Női vezetői jelenlét

A női vezetői létben sokan alul pozícionálják magukat, mások inkább férfias viselkedéssel szeretnék elérni céljaikat. Hogy vezetőként mi megy könnyebben – inkább passzív vagy agresszív viselkedést láttatunk magunkról -, hogy milyen módon választjuk meg kommunikációs stílusunkat, az mind jórészt személyiségünkből fakad. Azonban létezik tanulható, nőként magabiztosságot és egyben eleganciát adó kommunikációs és viselkedési forma. Ez az asszertívitás. A modulon olyan asszertív kommunikációs modell és viselkedési tárház elsajátítására kerül sor, mellyel vezetőként hatékony önérvényesítéssel és másokra való tekintettel lesznek képesek a női vezetők céljaikat elérni.

Női vezetői szerep

Vezetni nőként. A modul a női szerepek közül a vezetői szerep tudatosítására fókuszál: a női szerepek közül a vezetői szerepbe integrálja mindazt, amit az előző modulok során a résztvevők megtapasztaltak saját helyzeteikről, erejükről, dilemmáikról. Cél a tudatosítás. Vezetői funkciók, stílusok, kötelességek tudatosítása, hogy hogyan lehetünk eredményes női vezetők.

A bizalom anatómiája

A bizalom témaköre minden életterületen szignifikáns. Vajon milyen akadályokkal kell szembenézni akkor, ha nem működik a bizalom a vezetői szerepben? A bizalmat csak kérdemelni és felépíteni lehet, elvárni nem. A B.R.A.V.I.N.G. modell segítségével megvizsgáljuk, hogy miből áll a bizalom, és mit tehetünk a fenntartásáért.

 

A sebezhetőség ereje

 A sebezhetőség megmutatása nem a gyengeség jele. Nőnek maradni a férfias üzleti világban, ahol sokan elvárják a női vezetőktől, hogy eréllyel és férfias eszközökkel éljenek, művészet, feladat, kihívás! A női erő megélésének egyik módja a sebezhetőség felvállalása.

 

 

 

 1. Csoportos coaching alkalmak 

6-8 fős vegyes csoportokban (különböző vezetői szinteken) a női vezetők lehetőséget kaphatnak arra, hogy a csoportok erejére támaszkodva  megbeszélhessék dilemmáikat, feloldhassák blokkjaikat. Akciótanulással vagy cselekvésorientált módon egyszerre egy esethozó kérdésén dolgozik a csoport, azonban a csoport minden tagja profitál belőle.

 

 1. MentorHer

 Annak érdekében, hogy a férfi board tagok, vezetők támogatóan tudjanak bekapcsolódni a női vezetőfejlesztő programba azt javasoljuk, hogy egy általunk támogatott, és az ambassador-ök segítségével megszervezett mentoring folyamat során a férfi board tagok vállaljanak szerepet abban, hogy mentorálják a programban részt vevő női vezetőket.

A mentoring hatékony lehet mert:

 • A férfi vezetők bevonása új nézőpontokat mutathat meg a nőknek
 • A ‘titkos női program’ transzparenssé, követhetővé válik, mely során a férfi munkatársak is részeseivé válhatnak a nők fejlődésének. Egyértelművé és magától értetődővé válik, hogy a női vezetőfejlesztési program nem ellenük, hanem a szervezetért, így értük is történik.
 • Előhívhatja belűlük a rég elfeledett lovagi erényeket, ami csak hozzátehet az egyensúlyhoz és nem kisebbíti a női vezetői szám emelkedésének szükségességét annak érdekében, hogy a szervezet humánusabbá, érzékenyebbé, biztonságosabbá és erősebbé váljon!

 

További információ:
Gallen Rita
gallen.rita@coachingteam.hu 

„ÍGY COACHOLUNK MI”

2018.04.25. 18.00-20.30

A Coaching Team bemutató coaching estje

(tovább…)


Közelgő események

Magyar Telekom – Egyéni keret rendszer

Viki | 2018-03-10

Magyar Telekom munkatársai, vezetői részére az alábbi készségfejlesztő tréningeket ajánljuk fel az egyéni képzési keretük felhasználása kapcsán.

 

 • Vezető szerepben lévő Kollégáknak:

A Fiatal Vezetők Akadémiája nyílt programunkat ajánljuk, ahol más vállalatok vezetőivel együtt dolgozhatnak egy-egy modulon.

Bővebb információ az alábbi linken:
http://www.coachingteam.hu/fiatal-vezetok-akademiaja/#more-129

 

 • Munkatársak részére ajánlott témák:

 

Énmárka – Látszódom?

A jól teljesítés már nem mindig elég, annak látszódnia is kell. Halljuk, olvassuk már mindenhol. Lehet egyetérteni, lehet nem, de aki elismerést szeretne, annak hasznos a magáról kialakult képet tudatosan alakítani. A lufifújást nem náluk lehet megtanulni, de aki a saját erősségeit, eredményeit szeretné jobban láttatni a szervezeten belül, kívül neki érdemes a tréningre eljönnie.

Tréning hossza: 1 nap

 

 

Érzelmi Intelligencia – Értem, amit érzek? 

A tréning célja az érzelmek kezelésével kapcsolatos tudatosság növelése. Az érzelmek meghatározó elemei az emberi működésnek: jelen vannak a döntéshozásban, helyzetértékelésben, és emberi együttműködésben. Nem az érzelmek elnyomása a hatékony munkahelyi viselkedés –hiszen ez nem is lehetséges- hanem az érzelmeink tudatosítása.A tréning 3 technikát ismertet meg a résztvevővel az EQ fejlesztésére: a saját érzelmek beazonosítása, a hátralépés képessége és a saját „nyomógombok” ismerete.
Tréning hossza: 1 nap

 

Bizalom – Ha adom, akkor kapom!

A tréning célja az, hogy a résztvevők tudatosabbak legyenek saját önbizalmuk építésében, illetve a kapcsolataik bizalmi szintjének emelésében, mind a magán-, mind pedig a szakmai életükben. A tréning abban lesz segítségükre, hogy olyan eszközökkel vértezzék fel magukat, amelyek támogatják őket az erősebb bizalom megtapasztalásában, az ’adok-kapok’ relációjában. A bizalmat kiérdemelni és építeni lehet, elvárni nem. A bizalom szintje a jellemtől és a kompetenciák megfelelő használatától függ.
Tréning hossza: 1 nap

 

Prezentáció technika – magabiztos előadó, emlékezetes prezentációk

Célunk, hogy a résztvevőket segítsük a saját, egyedi professzionális előadói stílusuk megtalálásában és tökéletesítésében. Támogatjuk a személyes erősségek kibontakoztatását, és figyelmet fordítunk a tipikus hibák kiküszöbölésére. Közvetítjük a legújabb prezentációs trendeket és jó gyakorlatokat. A tréning egyik fő fókusza a prezentáció megtervezése-felépítése a másik pedig az előadásmód. Sok gyakorlással, videó elemzéssel dolgozunk.
Tréning hossza: 2 nap

 

Nonverbális kommunikáció – A rejtett hatalom

Mindenki ismeri már, hogy a közlésrendszerünk csupán 7% a verbális, 38% vokális, és 55% nonverbális. Nemcsupán a magánéletben, de az üzleti helyzetekben is kiemelt fontosságú ki mennyire van tisztában, milyen hatása van a nonverbális kommunikációjának, és mennyire tudja olvasni a másik testbeszédét. A tréning ehhez nyújt segítséget.

Tréning hossza: 1 nap

 

Önismeret –A DISC hálójában

Egy nagyon könnyen érhető, a gyakorlatba rögtön beilleszthető személyiségtipológia modell, ami a magunk és mások megismerésének egy jó sorvezetője. Segít megérteni, hogy a másik miért teljesen máshogy működik, mint mi. A diagnózison túl a különböző személyiségekhez használható kulcsokról is beszélünk együttműködés, konfliktuskezelés vagy épp motiválás területein belül.

Tréning hossza: 1 nap

 

4WIN – Asszertív kommunikáció 

Az asszertivitás nem más, minthogy azonos szemmagasában kommunikálunk a másikkal, nem uraljuk le, és nem hunyászkodunk meg. Önérvényesítés és együttműködés eredményes kombinációja, ami nemcsupán egy kommunikációs forma, hanem szemlélet és személyiség fejlődésünk velejárója. Tudatosan azonban bárki képes magabiztosan kéréseket, visszajelzéseket megfogalmazni, nem-et mondani, anélkül, hogy megbántaná a másikat.
Tréning hossza: 1 nap

 

Angol nyelvi coaching

Szeretnéd feloldani az angol nyelvvel kapcsolatos blokkjaidat, gátlásaidat? Felkészülnél egy fontos tárgyalásra vagy prezentációra? Szeretnéd megtalálni  az igazi, belső motivációdat a nyelvtanuláshoz? 

Az egyéni 2in1 coaching ülésen segítséget kaphatsz ahhoz, hogy a nyelvtanulásban sikeres legyél, naprakész tudással és önbizalommal! Egyéni fejlesztéssel, egyedi csomagajánlattal várunk! 

1 ülés: 25 000 Ft

 

2in1 Inspiratív Angol Nyelvi Klub

Ha úgy szeretnéd fejleszteni angol tudásodat, hogy közben inspirálódsz és tanulsz a legfrissebb vezetésfejlesztési témákról, gyere el és légy tagja Angol Nyelvi Klubunknak! 

5 alkalmas kurzus minden második kedden 8:30-10:00 között, maximum 6 fő részvételével.
Nyelvi Klub 5 alkalma+ 1 alkalom egyéni angol nyelvi coaching ára:
50 000 Ft

 

 • Fontos információk:

– A tréningek témától függően 1 vagy 2 naposak, 9-17 óra közt zajlanak

– Min. 7 fővel indulnak el

– Az időpontot a jelentkezőkkel együtt határozzuk meg

– Helyszín a Coaching Team design tréningterme: 1027. Budapest, Jurányi u. 10. 1.em.

 

 • Díjazás:

– 1  egynapos tréningen való részvétel 30 000 Ft

– 2 egynapos trénigen vagy 1 kétnapos tréningen való részvétel 50 000 Ft

– A tréningen való részvételt megelőzi egy skype beszélgetés és/vagy online igényfelmérő kérdőív.

 

 • Érdeklődni, jelentkezni:

Szabó Viktória
szabo.viktoria@coachingteam.hu
+ 36-30-474-8433
+ 06-1-614-1184

2in1 Inspiratív-Interaktív Angol Klub

Viki | 2018-03-10

6 alkalmas kurzus minden második kedden 8:30-10:00 között, maximum 6 fő részvételével.

Olyanok részére, akik fejleszteni szeretnék az angol tudásukat, miközben inspirálódnak és tanulnak a legfrissebb vezetésfejlesztési témákról, a legnépszerűbb TED és ‘Commencement speech’ előadók beszédei segítségével.

 • Naprakész tudás
 • Új angol kifejezések
 • Inspiráló, motivált társaság
 • Első alkalom: március 27. 8:30

 

További információ:
Gallen Rita
nyelvi coach, tréner
gallen.rita@coachingteam.hu