Komplex vezetőtámogatási megoldásunk

A Nemzetközi Coaching Szövetség, az ICF etikai irányelvei és normái mentén dolgozunk fejlesztőként, coachként a folyamatokban. Felelünk a folyamatért, a keretekért és a támogató, inspiráló légkörért, amelyben a vezető tanul, fejlődik, változik és dolgozik a céljai elérésén. Legfőbb eszközünk a személyiségünk, a hatékony kérdezéstechnikánk és az értő figyelmünk. Minden coachunk tagja a ICF nemzetközi és magyarországi tagozatának is.

A Coaching Team nem egy eszköz és módszertan mellett köteleződött el, hanem igyekszünk a legfontosabb és legfrissebb hazai és nemzetközi irányzatokban, eszközökben folyamatosan fejlődni, a csapatunkban a szinergiát ilyen mód is erősíteni. Mindezt annak érdekében, hogy a leginkább megfelelő módszertannal tudjunk ügyfeleink rendelkezésére állni.

A módszertanok, eszközök, melyekkel dolgozunk a coaching alapvető eszközein túl az ICF elveinek betartásával:

Egyéni folyamatok             Csoportos és team coaching folyamatok
 • Megoldásközpont coaching
 • Szerepcentrikus eszközök
 • Kreatív eszközök használata, vizualitás, szimbólumok, alkotás beemelése
 • TA modellek
 • Gestalt szemlélet és elemek használata
 • NLP gyakorlatok
 • Kognitív és készségfejlesztő modellek
 • Cselekvésorientált coaching
 • Vezetéselméleti modellek
 • Viselkedés, kompetencia és készségfelmérő tesztek
 • Action Learning
 • Megoldásközpontú team coaching
 • Cselekvésorientált coaching
 • Projektkövető coaching
 • Fejlesztés utáni tematikus coaching

 

A coachingnak két fő típusát különböztetjük meg, attól függően, hogy elsősorban az üzleti szféra problémáinak (business coaching) vagy személyes kérdéseknek (life coaching) a megoldásával foglalkozunk.

Business coaching:

A business coaching általában az üzleti dilemmákból eredő problémákat hivatott megoldani, de akár különféle készségek elsajátításán is sokat lendíthet. Amennyiben felsővezetőkkel dolgozunk, executive coachingról beszélünk. Ez esetben a felsővezetőkkel történő ‘személyi edzésről’ van szó, jellemzően stratégiai kérdések, változásmenedzsment, és különböző vezetői dilemmák jelentik a témát.

Business coaching során vezetőkkel, középvezetőkkel, menedzserekkel, vállalkozókkal foglalkozunk, a téma a karrier coachingtól a skill coachingig sokféle lehet. Dolgozhatunk a vezetői alapkészségek fejlesztésén (motiválás, csapatépítés, delegálás, döntéshozatal, szervezés, kommunikáció stb), hogy a későbbiekben azokra bátran építkezhessenek, de lehet a téma a stressz kezelése, az énmárka fejlesztése és a karriermenedzsment is.

Hiszünk abban, hogy a coachee célja a folyamat során mélyülhet, pontosodhat, így nem csupán az akciótervek készítésében támogatása a célunk, hanem fenntartható változás generálása érdekében a személyiség-, tudatosság-, önismeret dimenziókban is.

A modellek, amiket leggyakrabban alkalmazunk: GROW (cél, valós helyzet, lehetőségek, teendő), RAMM (eredmény, mérés, cselekvés, változtatás), DIADAL (diagnózis, irány, alternatívák, döntés, alkalmazás, lezárás), SURF (jelenlegi helyzet, megcélzott jövő, a közelmúlt sikerei, előrelépés jelei)

Egy Coaching Team által kifejlesztett modell, mely leginkább a vezetőkkel való folyamatok tapasztalataiból állt össze:

G – Gap= Különbség, valami hiány, egy vágy, másmilyennek lenni, ezt céllá fogalmazni

R – Reflection= Mások és a saját reflexióm

E – Energy= Ami igazán energizál, hogy megugorjam a GAP-et, ami valóban motivál, ezt megtalálni

A – And= a régi működésből eljutni az újba, miközben a tudatosság nő, polaritások

T – Transform= transzformálni, beépíteni és gyakorolni az új működést in vitro, majd in vivo


A life coaching kifejezés egyfajta egyéni életvezetési tanácsadást takar, ahol az ügyfelet problémáinak más nézőpontba helyezésével és személyes értékeinek megerősítésével segítjük céljainak elérésében. A life coach a pszichológussal ellentétben nem kutatja a múltat, a kiváltó okok megtalálása céljából.A múlt annyiban „érdekes” a life coachingban, hogy találjunk erőforrás-elemeket, amikre építeni lehet. A coach a megfelelő kérdések feltevésével ráébreszti az ügyfelet az ügyfél számára helyes döntésre, a személyiségnek megfelelő viselkedésmódra és segít mozgósítani az erőforrásokat mindehhez.

A life coaching jelentésében foglalt dolgok nem hatnak újdonságként, de az, hogy ez ma már bárki számára elérhető és gazdag irodalommal rendelkező fogalomkör – már egy igen friss újdonság.

A life coaching egyfajta tanácsadási folyamat egy ember életvezetésével kapcsolatosan. A life coachingban megtanulható rengeteg olyan szempont, folyamat, melyek segítségével a mindennapi életünk harmóniában maradhat. Ez a harmónia mint a munkahelyi, mint a privát, mint pedig a belső harmóniát igyekszik jelenteni. Ha kitisztul előttünk a kép, hogy milyen problémákkal küzdünk, milyen akadályok vannak előttünk, utána a tréningeken elsajátított ismeretekkel már tudatosan tudunk fejlődni.

A fejlődés pedig előnyünkre válhat, akár a munkahelyünkön vezetőként, akár a családi szférában, de a saját belső tartásunk kapcsán is. A life coachingban tehát megismerjük önmagunkat, hiányosságainkat, erősségeinket, hogy ezekhez mérten tudjunk boldogulni az életünkben a saját stratégiánk által.


Egy eredményes csapattá formálódás, fejlesztés egyik leghasznosabb eszköze a teamcoaching tapasztalatunk szerint, mivel egy olyan coach által vezetett folyamat, mely célja a csapatcélok elérése a team erejére, energiájára, tagjainak tudására, ötleteire, tapasztalataira építve. Olyan fejlesztési módszer, amely a team aktuális kérdéseinek, elakadásainak, problémáinak feldolgozásával hoz létre tanulási folyamatot. A team/csapat coaching célja lehet a csapat teljesítményének növelése, bizalmi szintjének, együttműködésének növelése, csoport szerepek tisztázás, akár a csapat stratégiájának, működésének megalkotása.

 


A csoportos coaching, egy olyan fejlesztési folyamat számunkra, amikor egy adott téma mentén a résztvevők egyéni fejlesztése zajlik, a csoport aktív részvételével.
Készségfejlesztés, problémamegoldás, szervezeti kérdések személyes hatásának kezelése, egyéni elakadások, de az esethozó belső erőforrásainak felszínre hozása, a coach támogatása mellett, a résztvevők erőforrásait is mozgósítjuk az előrelépés érdekében. Nemcsak szemtanúi, hanem aktív részesei lesznek az esethozó haladásának, és ezen közben saját megfogalmazott témájukban is előre lépnek.

 

 

További információ:
Bite Barbara

ügyvezető igazgató
bite.barbara@coachingteam.hu

+36-20-981-5871