A coaching fajtái:

A coachingnak két fő típusát különböztetjük meg, attól függően, hogy elsősorban az üzleti szféra problémáinak (business coaching) vagy személyes kérdéseknek (life coaching) a megoldásával foglalkozunk.

Business coaching:

A business coaching általában az üzleti dilemmákból eredő problémákat hivatott megoldani, de akár különféle készségek elsajátításán is sokat lendíthet. Amennyiben felsővezetőkkel dolgozunk, executive coachingról beszélünk. Ez esetben a felsővezetőkkel történő ‘személyi edzésről’ van szó, jellemzően stratégiai kérdések, változásmenedzsment, és különböző vezetői dilemmák jelentik a témát. Business coaching során vezetőkkel, középvezetőkkel, menedzserekkel, vállalkozókkal foglalkozunk, a téma a karrier coachingtól a skill coachingig sokféle lehet. Dolgozhatunk a vezetői alapkészségek fejlesztésén (motiválás, csapatépítés, delegálás, döntéshozatal, szervezés, kommunikáció stb), hogy a későbbiekben azokra bátran építkezhessenek, de lehet a téma a stressz kezelése, az énmárka fejlesztése és a karriermenedzsment is.

Life coaching:

A life coaching kifejezés egyfajta egyéni életvezetési tanácsadást takar, ahol az ügyfelet problémáinak más nézőpontba helyezésével és személyes értékeinek megerősítésével segítjük céljainak elérésében. A life coach a pszichológussal ellentétben nem kutatja a múltat, a kiváltó okok megtalálása céljából. A múlt annyiban „érdekes” a life coachingban, hogy találjunk erőforrás-elemeket, amikre építeni lehet. A coach a megfelelő kérdések feltevésével ráébreszti az ügyfelet az ügyfél számára helyes döntésre, a személyiségnek megfelelő viselkedésmódra és segít mozgósítani az erőforrásokat mindehhez.

A life coaching jelentésében foglalt dolgok nem hatnak újdonságként, de az, hogy ez ma már bárki számára elérhető és gazdag irodalommal rendelkező fogalomkör – már egy igen friss újdonság.

A life coaching egyfajta tanácsadási folyamat egy ember életvezetésével kapcsolatosan. A life coachingban megtanulható rengeteg olyan szempont, folyamat, melyek segítségével a mindennapi életünk harmóniában maradhat. Ez a harmónia mint a munkahelyi, mint a privát, mint pedig a belső harmóniát igyekszik jelenteni. Ha kitisztul előttünk a kép, hogy milyen problémákkal küzdünk, milyen akadályok vannak előttünk, utána a tréningeken elsajátított ismeretekkel már tudatosan tudunk fejlődni.

A fejlődés pedig előnyünkre válhat, akár a munkahelyünkön vezetőként, akár a családi szférában, de a saját belső tartásunk kapcsán is. A life coachingban tehát megismerjük önmagunkat, hiányosságainkat, erősségeinket, hogy ezekhez mérten tudjunk boldogulni az életünkben a saját stratégiánk által.

Csoportos coaching:

A csoportos coaching a coaching alapelvek kiscsoportokra való alkalmazása, személyes és/vagy szakmai fejlődés, célelérés, a tudatosság erősítése, tanulás és társas támogatás céljából.

Team coaching:

Coach által vezetett folyamat, mely célja az egyéni/team és/vagy szervezeti célok elérése a team erejére, energiájára, tagjainak tudására, ötleteire, tapasztalataira építve. Olyan fejlesztési módszer, amely a team aktuális kérdéseinek, elakadásainak, problémáinak feldolgozásával hoz létre tanulási folyamatot.

coaching - youtube video 3

Milyen ember is a jó coach?
Nyitott, céltudatos és megoldás orientált, fejlődés iránt elkötelezett, empatikus, alapképzettsége közgazdász és/vagy pszichológus, saját vezetői tapasztalattal rendelkezik, pozitív gondolkodású, optimista, fejlett önismerettel bír, segítőkész, ügyfélközpontú, rendelkezik gazdasági és iparági alapismeretekkel, titoktartás az erőssége, jó kommunikációs készséggel bír

Hogyan működik a gyakorlatban az egyéni coaching folyamat?

A coaching folyamat egy ingyenes nulladik találkozót követően kezdődik el, amennyiben a coachee és a coach úgy döntenek, hogy az adott témában tudnak együttdolgozni. Ehhez szükséges az, hogy a két fél személyisége illeszkedjen, kialakuljon a bizalom és ne legyen a téma megoldatlan a coach életében. Javasolt a legfontosabb pontokat, pl. a kiinduló helyzetet és a cél meghatározását, a felelősséget és az egyéb technikai feltételeket írásban rögzíteni A coaching folyamat 5-7-10 alkalomból és az ülések / alkalmak közötti házi feladatokból áll. Egy alkalom 60-90 perc. Az egyes találkozások 10 naponta – kéthetente követik egymást.

Hogyan működik a gyakorlatban a csoport/team coaching folyamat?

 • A csoportos coaching létszáma 5-10 fő.
 • A team coaching létszáma: a teljes team, maximum 15 fő.
 • A coaching folyamat 5-7-10 alkalomból és az ülések / alkalmak közötti házi feladatokból áll.
 • Egy alkalom 3-4 óra.
 • Az egyes találkozások 10 naponta – kéthetente követik egymást.

 

Az egyes coaching ülések menete:

Előző találkozás óta mi történt? Hogyan sikerült előrelépni a cél felé? Milyen aktuális kérdések merültek fel? Mivel foglalkozzunk ma? Dolgozunk a fő témán különböző eszközökkel Milyen haladást értünk el ma? Hol tartunk? Mit tud vállalni az ügyfél a következő ülésig? Következő találkozó témája és időpontja mi legyen?

Eszköztárunk:

 • A coaching folyamatban az adott helyzethez és ügyfélhez illő eszközökkel és módszerekkel dolgozunk.
 • Jellemzően a következő palettáról választunk:
  • Értő hallgatás és hatékony kérdezéstechnika
  • Szerepcentrikus elemek: pl. szerepcsere, erős szerepek megkeresése és kevésbé fejlett szerepek növesztése
  • Szociometria
  • Szimbólumok, képek, idézetek, befejezetlen mondatok
  • Szakirodalom, példák, esetek, coach tapasztalata
  • Kérdőív, tesztek és visszajelzések (pl. 360 fokos visszacsatolás)
  • Alternatívák feltárása (kreatív technikák)
  • Dokumentumelemzés (elkészült anyag átnézése)
  • Shadow coaching

 

Mit érdemes tudni a coachingról?

A coaching fogalma nem túl régen került át a sportpszichológiából, a kifejezés eredeti jelentése szerint edzést jelent, a coach pedig edzőt, azonban a coaching az üzleti életben a munkatársak egyénre szabott tanácsadása, fejlesztése, támogatása.

A coach, mint tanácsadó, a hozzá forduló, kezdő vezetőket személyre szabott fejlesztési programmal támogatja az előttük álló feladatok megoldásában, főleg olyan esetekben, mikor konkrét témában nehézségeik adódnak.

A módszer specifikusságát az adja, hogy a tanácsadó az ügyfélnek segít továbblépni a változás, és megvalósítás nem mindig egyértelmű útján. A coachingnak két fő típusa van. Az egyik a business coaching, ahol az ügyfelek mindig az üzleti szférából érkeznek, és valamilyen üzleti, vezetői probléma megoldásában, esetleg az ahhoz szükséges készségeik fejlesztésében kérik a coach segítségét.

A másik típus a life coaching, ahol általában életvezetési nehézségekkel kapcsolatos kérdések megoldásában keresik fel a tanácsadót.

Böngésszen weboldalunkon, válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb vezetőképzést vagy tanácsadást! Ha bármilyen kérdése lenne lépjen velünk kapcsolatba, kollégáink készségesen állnak az Ön rendelkezésére!

Egyéni Coaching referenciáink

egyeni

Barbara teljes mértékben nyitott volt problémafelvetéseimre és jól célzott kérdésekkel terelgetett – mondhatni közös – céljaink irányába. Beszélgetéseink során számos alkalommal éltem át az “aha-effektus” élményét, ami nem csak a beszélgetés idejére, de azon kívül is gondolkodásra késztetett. Segített jobban megismerni magamat, mint fiatal vezetőt és a magam előtt tartott tükröt kiegyenesítve reálisabb képet festeni magamról. Szakmailag kiválóan felkészült coach-ról van szó, akit bárkinek nyugodt szívvel ajánlanék.

Varga Botond
LTE Hungaria Kft.

„Barbara észrevétlenül, szinte magától értetődően tudta a coachingfolyamat sebességét és irányát az igényeimhez alakítani. Olyan ütemben sikerült az aktuális problémákat és elakadásokat feldolgozni, mintha azok egyszerű, középiskolai matekpéldák lennének. Még mindig nehezemre esik elhinni, hogy valaki néhány óra alatt képessé tett arra, hogy megoldjam azokat a helyzeteket, amelyekkel korábban évekig küzdöttem, sikertelenül. Ha lenne megfelelő fordítása annak, hogy ‘life-changing experience’, akkor most alighanem azt írnám ide.”

Balla Zsolt
The Walt Disney Company, lead producer

„Egy olyan Embert ismerhettem meg Barbarában, akiben megbíztam. A vezetés során felmerülő problémáimat őszintén elmondhattam. Az általa feltett kérdések arra ösztönöztek, hogy akár több megoldást is találjak a számomra problémás helyzetekre. Folyamatosan éreztem, hogy értő figyelemmel hallgat, számára az volt a cél, hogy fejlődhessek.”

Borbás Tiborné
Magyar Posta Zrt., postavezető

„Barbara a teljes coaching folyamatot tudatosan és strukturáltan építette fel. A megfelelő eszközöket vetette be a megfelelő időpontban. A bizalom kialakítását nemcsak mint hiteles és felkészült coach, hanem mint tapasztalt vezető is sikerült rövid időn belül elérnie. Közös nyelvet beszéltünk, ezért őszintén tudtam személyére és az általa alkalmazott technikákra támaszkodni. Olyan dolgokat sikerült kimondatnia és tudatosítania velem, amelyeket éreztem, de nem értettem; eredményesen szembesített valós énemmel, annak pozitív-negatív oldalával. Összességében kijelenthetem, hogy sokat adott nekem Barbara coacholása és tudom, hogy mind a rövidtávú, mind a hosszú távú életcéljaim elérésében segítségemre lesz a coaching alatt megszerzett ismeret, amelyet közvetlenül érvényesíthetek a Béres Gyógyszergyár Zrt.-nél is.”

dr. Hornyánszky Ádám
Béres Gyógyszertár Zrt., export és üzletfejlesztési osztályvezető

„Az első alkalomtól kezdve magas elvárásaim voltak a coaching-al szemben és ezek teljesültek is. Önismeretemet tovább gazdagítottam, és ezáltal releváns célt tudtunk felállítani a coaching-ra. Az új eszköz amit megismertem és elsajátítottam nagyban segített a célom eléréséhez, és hogy ezáltal jobb vezető legyek. Barbarában egy professzionális, pozitív és ugyanakkor empatikus coachot ismertem meg, aki széles eszköztárral rendelkezik, és jól alkalmazza a szituációnak megfelelő eszközt. Vezetői múltjának köszönhetően gyorsan megérti a szituációkat és rávezet olyan fontos részletekre aminek én kisebb jelenőséget tulajdonítok. Rendkívül élveztem és hasznosnak találtam az elmúlt három és fél hónapot, másoknak is csak ajánlani tudom.”

Vass Péter
P&G Central Europe South, CMK Senior Manager

“Maryvel a munka: Az szerintem nagyon klassz és egyben mókás dolog, ha kívül keresett inspirációt végül belül találom meg, és ebben is segített. Olyan érzésem volt mintha egy gyermekkori barátommal beszélgetnék a grundon. Igazából klasszisokkal többször volt ilyen érzésem, mint olyan mintha ügyfél lennék. Furcsa és zavarbaejtő az, ha egy beszélgetés csak a saját problémáimról és gondolataimról szól. Amikor sokat kapok, de keveset adok. Az pedig pláne az, amikor egy hosszú gondolat után felnézel és azt sugallják “megy ez, még-még!”

Pisch Tamás
Termelési Igazgató, BD Medical Kft.

„Mary életvidámságával és közvetlenségével gyorsan képes megszerezni a coachee bizalmát. Tudása, tapasztalata és az általa alkalmazott különféle technikák sokat segítettek abban, hogy tisztán lássam magamat és a környezetemet, akár a kihívásokról akár az eredményekről legyen is szó. Visszajelzései, összefoglaló gondolatai mindig segítettek az aktuális téma feldolgozásában. Szerettem vele a munkát, ajánlom azoknak, akik hajlandóak magukra nézni és ehhez elfogadják egy profi, kedves coach segítségét!”

Mortoff Kft., CEO

„Mary-vel a coaching a legnehezebb témák esetén is könnyedén és sikeresen zajlik. A problémákra mindig személyre szabott megoldások születtek, melyek így közel állnak hozzám, azok használata természetes. Sok olyan technikát tanultam, amelyet később sikeresen használhatok.”

Közlekedés Kft. , CEO

„Azért szeretek veled dolgozni, mert nem maradsz “steril”, ember tudsz maradni. Valós érdeklődést mutatsz, látom a lelkesedés, igazából ezt minden pillanatban éreztem. A coach folyamat során végig magabiztosnak és profinak éreztelek, rugalmasan le tudtad követni az éppen aktuális igényeket és a folyamat változásait. Kommunikációból pedig nagyon sokat tanultam tőled, hogyan kell JÓL kommunikálni, amire nagyon nagy szükségem van, és úgy látom, általában mindenkinek.”

MÁV CSR terület

„Maryvel azért volt kivételes élmény coaching folyamatban részt vennem, mert a személyiségéből fakadó érzékenység, vitalitás és kreativitás párosul az ő felnőttképzésben szerzett tapasztalatával. Ha kell felemel, ha kell csillapít, vagy éppen olyat kérdez, ami hónapok múltán is dolgozik bennem…és közben az egész folyamatot áthatja a coachee és a coaching iránt érzett szakmai alázata.”

Improvers Group Client Partner

„Andi nagyon jól átsegített a kezdeti bizonytalanságon, gyorsan átláthatóvá tette a coaching folyamatát. Lelkesen, mosolygósan tett fel néha váratlan kérdéseket, amelyekre a válaszokat boncolgatva észrevétlenül jutottam / jutottunk jó megoldásokra. Köszönöm, és ajánlom azoknak, akik szeretnének egyszerűen jobbak lenni.”

Császár János
Mercedes Benz Hungária Kft., Vevőszolgálati igazgató

„Úgy éreztem, hogy letértem a helyes útról, ezért kértem a coachom segítségét, hogy tereljen vissza a helyes irányba. De nemcsak az irányt mutatja meg, hanem megismertet az új szabályokkal is, így jobban tudok felkészülni a változásokra. Ebben a világban, ahol mindenki a kiskapukat keresi, jó tudni, hogy nekünk a főbejáraton kell bemenni. Köszönöm Andinak, hogy ajtót nyit nekem.”

Orosz László
produkciós menedzser

„A coaching a gyakorlatban teljesen új terület volt számomra, ez volt az első alkalom, amikor személyesen is részt vettem egy komplett folyamatban. A leghasznosabb az volt, hogy a hajszolt munkatempó és magánélet rohanásában volt néhány olyan óra, ami kifejezetten arra szolgált, hogy saját magammal foglalkozzam, amit egyébként valószínűleg ilyen strukturált formában a coaching nélkül nem tettem volna / nem tudtam volna megtenni. A foglalkozások során visszajelzést kaptam arról, hogy a dolgaimat jelenleg is viszonylag jól működtetem, a coaching során kapott kisebb segítségekkel / illetve feltárt dolgok tudatos változtatásával tovább tudom finomítani. Összességében hasznosnak ítélem meg az együtt töltött időt.”

Ganzler Katalin
Johnson & Johnson, group brand manager

„Andreával egy felmérés kapcsán találkoztam először, amely után lehetőséget kaptam, hogy együtt dolgozzunk. Már az első perctől kezdve – néhány kérdés után – érezte, hol és miben tud nekem segíteni, akár a business coaching, akár a life coaching területén. A néhány alkalmas találkozás során mindig kaptam tőle feladatot, amely arra „késztetett”, álljak meg és gondoljam át, hogyan tudom megoldani az előttem álló feladatokat, problémákat! Ezek mindig segítettek, nagyszerű volt vele dolgozni! Köszönöm!”

Bierbaum Gyöngyi,
UPC interim manager

„Rita az egyén igényeihez maximálisan igazodik (ez az adott napon felmerülő problémák kezelésére is vonatkozik). Mind hosszútávon, mind rövidtávon segít. Támogató, segítőkész.”

Tornyai Katalin
Vice President, Deutchebank

„Rita az aktuális “szükségleteimre” rugalmasan reagált, nagyon tetszett, ahogyan a folyamat kereteit (pl. időhatár) kézben tartotta. Ez az összeszedettség számomra erőt sugárzott. A szó nemes értelmében vett alázattal, tisztelettel és elfogadással viszonyult hozzám, figyelt rám, ami felemelt. Az őszinte segíteni akarás vezérelte, nem pedig az, hogy Ő megnyilvánulhasson – ez nekem nagyon fontos volt. Kedvesség, erő, tisztelet, hit és FIGYELEM – ezek a legfontosabbak, amiket kaptam Tőle.”

Halász Anna
Senior Logisztikai konzulens

„Rita személyében egy nagyon segítőkész, nyitott, optimista hölgyet ismerhettem meg. A coaching ülések alkalmával nem mondja meg a “tutit”, hanem kérdéseivel, észrevételeivel rávezet engem, hogy min kellene elgondolkoznom, hogyan kellene változtatnom az életem nem jól működő részén. Rita segítő kritikái, rávezetései segítik az önbizalmamat építgetni, az ülések alatti feladatok elvégzésével és azok elemzésével már pozitívabban látom magamat és a világot 🙂 Beszélgetéseink hangulata széles skálán mozog, a sírástól a nevetésig sok mindent kihozott már belőlem őszintesége, humora és bizalmat sugárzó jelenléte.”

Lázári-Nagy Réka
Customs Services, Omya Hungary

„Rita egy nyitott, kreatív és rendkívül lendületes személyiség. Szakmai felkészültsége magas szintű. Felkészülésemet határozottan de végtelen türelemmel irányította. A jó hangulatú ülések során végig sikerült fenntartania az érdeklődésemet és mindig könnyen átlendített a mélypontokon.”

Gál Balázs
ügyvezető igazgató, Extor Kft.

„Rita kiváló munkájával nagyban hozzájárult kis csapatunk eredményeihez. Amióta együtt dolgozunk egy rendkívül őszinte emberként ismertem meg, aki megkülönböztette magát, hogy nagyon hamar megérti, rugalmasan kezeli a váratlanul kialakuló helyzeteket. Folyamatosan magas színvonalon dolgozik. Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív vele dolgozni, nagyon megbízható és intelligens hölgy megáldva jó humorérzékkel.”

Kendesi Brigitta
Key Account Manager, Omya Hungary Kft.

„Rita, az örökmozgó coach, aki szakmai és EMBERI támogatásával sikerült az álmaim eléréséhez vezető útra lépni. Nagyon barátságos, bátorító és rendkívül ösztönző személyiség. Nyughatatlan lénye mindig felrázza az embert. A vele való közös munka során az ember elfelejti a félelmeit, csak a célra összpontosít. Mindig eléri, hogy elkezdj hinni magadban és az előtted álló feladat sikerében. Jó meglátásai vannak, gyorsan felismeri a csapat vagy az egyén igényeit. Én mind szakmailag mind emberileg bátor szívvel ajánlom az ő segítségét annak, akinek tervei vannak,aki változtatni akar, esetleg megakadt vagy szakmai segítségre, bátorításra van szüksége.”

Falus Zita
Key Account manager, Omya Hungary Kft.

„Rita segítségével ráláttam olyan dolgokra, hiányokra, amik tiszta képet tudtak adni arról a helyzetről, amiben voltam. Minden alkalommal gazdagodtam felismeréssel önmagammal kapcsolatban, ami persze nem volt mindig egyszerű vagy kellemes, de pont az visz ki egy megrekedt helyzetből, ha szembesülünk gátjainkkal, gyengeségeinkkel, amin változtatni kell. Ezeket nagyon finoman tudta elém tárni oly módon, hogy nem a fájdalmat vagy az alkalmatlanság érzését keltette bennem, hanem a motivációt a változásra, változtatásra. A találkozások szinte mindig új erővel és lelkesedéssel töltöttek fel, ebben nagy része volt annak is, hogy szívvel-lélekkel volt mindig jelen. Tetszett, hogy rugalmasan változtatta a módszereket annak megfelelően, hogy hogyan alakult a folyamat bennem, mire volt épp szükségem, de ugyanakkor megvolt egy keret is, a cél, ami felé haladtunk.”

Nagy Tímea
NetAid Kft.

„Hogy mi jut eszembe Ritáról 5 szóban? Inspiráció, motiváció, kapcsolatrendszer, őszinteség, nyitottság. És, hogy kiknek ajánlom? Mindenkinek, aki új perspektívákra vágyik a gondolkodásában, Mindenkinek akinek számít egy inspiráló beszélgetés, Mindenkinek aki pozitívan akarja látni Önmagát és a világot.”

Borsos Bálint
Key Account Manager, Propack Hungary

Csoportos coaching referenciáink

csoportos

„Annamária kiemelkedő szakmaisággal támogatta a teljes teamcoaching folyamatot. Az általa alkalmazott módszerrel tudatosodtak bennünk a szervezeten belüli szabad potenciálok, melyek kihasználása segíti az üzleti eredmények elérését. Konkrét célokat fogalmaztunk meg, megoldási alternatívákkal, melyeket azóta is továbbviszünk és látjuk annak eredményeit. Őszinte örömmel gondolunk vissza az együtt töltött  délelőttre és igaz szívvel ajánljuk Maryt mindenkinek!

Vágvölgyi Júlia
ügyvezető, Magyar Posta Oktatási Kft.

„A személyes coach folyamat után indított teamcoaching nagyon jól épült egymásra, szerintem rendkívül hatékony. Sokat segít a csapatnak a mindennapokban, de legjobban az egy csapattá alakulásunkban segített. Ehhez jól jött a profi segítség. Csak ajánlani tudom!”

teamcoaching résztvevő

„Lendületet adhat egy látszólag nagy problémákkal nem rendelkező, mégis nem tökéletesen együttműködő csapat életében.”

teamcoaching résztvevő

„A csoport vezetése hiteles, finom, de határozott, szeretetteljes, odafigyelő.”

csoport résztvevő