Munkánk során marketingkutatási eszközöket is szívesen alkalmazunk annak érdekében, hogy minél pontosabban megismerjük, feltárjuk, rálássunk az adott kérdésre. Két nagy csoportra lehet bontani a kutatási módszereket, amelyeket a kapott eredmény és a kutatás lefolytatása különböztet meg egymástól leginkább.

A minőségi válaszokat adó kvalitatív módszerek, melyek lehetnek: fókuszcsoportok, mélyinterjúk, feltáró beszélgetések, vásárlás, illetve munkafolyamat megfigyelése.

Ezt a verziót akkor érdemes választani, amikor mélyebb összefüggésekre vagyunk kíváncsiak, az adott célcsoport mozgatórugói érdekelnek minket, gondolkodásmód vagy értékítélet, esetleg egy-egy módszer alkalmazhatóságának, relevanciájának háttereit is megismerhetjük. Azonban mindenképpen észben kell tartani, hogy a válaszok nem reprezentatívak és viszonylag magas a szubjektivitási faktor.

A nagyobb elemszámú kvantitatív módszerek: azaz jellemezően a kérdőíves megkérdezések.

A kvalitatív kutatás nagy előnye, hogy több válaszadót meg tudunk kérdezni, és így az adatok biztosabban felhasználhatók, általánosíthatók, kisebb a szubjektivitás.

A célszerű kombináció lehet egy feltáró kutatás esetében, ha a felmerülő hipotéziseket először a célcsoport tagjaiból összeállított fókuszcsoporton körüljárjuk, az eredmények alapján összeállítjuk a kérdőívet, amelyet viszont már nagyobb elemszámmal is meg tudunk kérdezni.

A kutatási módszerek természetesen alkalmasak lehetnek cégen belül bármilyen igényfelmérésére, feltárására, vélemények felmérésére, visszacsatolásra, és még számtalan területre kreativitástól és igényektől függően.

kutatas

 

HR HoRizont kutatásunk 2012-ben, kifejezetten az Y generációra fókuszáló Y HoRizont tanulmányunk 2013-ban készült, 2014-ben pedig a három generációt együttesen vizsgálva, a bizalom, a tisztelet és az együttműködés kérdéseit körüljárva alkottuk meg nagymintás kutatásunkat, a Gen HoRizont 2014-et. Ebből ízelítőtt itt olvashattok: GEN_HoRizont_2014.

 

Y generációs kép
Y HoRizont kutatrásunk infografikája