Szervezetfejlesztés

Szervezetfejlesztésnek hívjuk azon együttműködéseinket, amikor a szervezet döntéshozóval együtt dolgozunk egy nagyobb hatású fejlesztésen, melynek elemei a diagnózis – Szervezeti és/vagy Egyéni Tükrök, maga a fejlesztés, melynek formái lehetnek workshop, tanácsadás, tréningek, egyéni-, csoportos vagy teamcoaching, és az utánkövetés.

Jellemző témák:

 • tehetségprogram kidolgozása, bevezetése, támogatása
 • gyakornoki program kidolgozása, bevezetése, támogatása
 • mentoring program kidolgozása, bevezetése, támogatása
 • több szintű vezetésfejlesztés, egy új szemlélet, attitűd, knowhow integrálása
 • vezetői utánpótlás program kidolgozása, bevezetése, támogatása
 • generációs érzékenyítés
 • változáskezelés, arra való felkészülés
 • ügyfélszolgálat, HR, értékesítés fejlesztés
 • stratégia alkotás illetve a stratégia megvalósítás hatékonyságának fejlesztése
 • valamilyen új szervezeti kiválóságot, eredményességet fejlesztő rendszer integrálása
 • employee & employment branding

 

 

egymasra epites

 

Egyéni Tükör

Az Egyéni Tükör, egy objektív „tükörbe nézés”, leggyakrabban fejlesztés (coaching, tréning) előkészítéseként szolgáló online kérdőív, amit egy személyes visszajelző interjú követ.

A megbízó együttműködésével összeállítunk egy kérdéssort, mely elfogadás után online platformra helyezett kérdőív formájában kerül kiküldésre a résztvevők számára. Fontos szempont a fókuszban lévő vezetői vagy munkatársi kompetenciák beépítése illetve a résztvevői igényfelmérés.

Amennyiben releváns, lehetőség van 180°/360° felmérésre – azaz a kérdőívet saját magukra töltik a résztvevők, illetve a vezetőjük, beosztottaik, munkatársaik is kitölthetik róluk.

A kérdőív összeállításához saját vezetői profil kérdőívünket, személyiségtipológia kérdőíveket (MBTI, DISC), egyéb teszteket (Belbin teszt, Thomas Kilmann konfliktus kezelői teszt, Asszertivitás teszt…) használunk. Továbbá együttműködünk több linszensz alapú profilokat alkalmazó partnerrel is: Captain, Profiles, Artemisszió (DÉT).

A kitöltött kérdőív kiértékelésre kerül, melynek visszajelzése, elemzése egyéni, személyes mélyinterjú formájában történik. Az interjún a coachnak és a résztvevőnek lehetőségük van arra, hogy elbeszélgessenek a kitöltő egyéni céljairól, motivációiról, dilemmáiról. A beszélgetés céljai között szerepel továbbá a kölcsönös bizalom fokozatos kiépítése is.

Az Egyéni Tükör a részvevők egyéni akciótervéhez is alapul szolgál.

 

Szervezeti tükör

A fejlesztési folyamat előzetes célja mentén a tanácsadók a megbízó együttműködésével összeállítanak egy kérdéssort, mely elfogadás után online platformra helyezett kérdőív formájában kerül kiküldésre a résztvevők számára. A kérdőív a szervezet/csapat/szegmens jelen állapotának felmérését szolgálja – jelenlegi célok, értékek, meglévő folyamatok, eredmények mérése és más, ezekhez hasonló dimenziókban. A kérdőív kitöltők körét a Megbízóval együtt határozzuk meg.

Az általunk javasolt dimenziók a következő témákat térképezhetik fel:

Szervezeti bizalom, együttműködés, stratégiai célok megvalósítási hatékonysága, vezetői kultúra, számonkérés, transzparencia, generációk megjelenése, férfi – női vezetők megjelenése, projekt kultúra, időgazdálkodás, tehetséggondozás, teljesítménymenedzsment, továbbá minden olyan dimenzió, mely a szervezeti diagnózis szempontjából értékes a megbízó részére.

A kitöltött kérdőívekből elkészül a Szervezeti Tükör, mely igény esetén a menedzsment, vagy az érintett terület vezetőinek személyes prezentáció formájában kerül bemutatásra.

Fejlesztési folyamat részeként a folyamat végén az utókövetés során a mérés újra megtörténhet, így a kiinduló állapotot és a folyamat lezárását követően a különbségek láthatóak lesznek, mellyel mérhető a fejlesztési folyamat eredményessége.

 

Szervezetfejlesztés referenciáink

 

szerv_fejlesztes