AHOGYAN DOLGOZUNK ...

A Nemzetközi Coaching Szövetség, az ICF etikai irányelvei és normái mentén dolgozunk fejlesztőként, coachként a folyamatokban. Felelünk a folyamatért, a keretekért és a támogató, inspiráló légkörért, amelyben a vezető tanul, fejlődik, változik és dolgozik a céljai elérésén. Legfőbb eszközünk a személyiségünk, a hatékony kérdezés-technikánk és az értő figyelmünk. Minden coachunk tagja az ICF nemzetközi és magyarországi tagozatának is.

A Coaching Team nem egy eszköz és módszertan mellett köteleződött el, hanem igyekszünk a legfontosabb és egyben legfrissebb hazai és nemzetközi irányzatokban, eszközökben folyamatosan fejlődni, a csapatunkban a szinergiát ilyen mód is erősíteni. Mindezt annak érdekében, hogy a leginkább megfelelő módszertannal tudjunk ügyfeleink rendelkezésére állni.

A MÓDSZERTANOK, ESZKÖZÖK, MELYEKKEL DOLGOZUNK A COACHING ALAPVETŐ ESZKÖZEIN TÚL AZ ICF ELVEINEK BETARTÁSÁVAL

EGYÉNI FOLYAMATOK

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ COACHING
SZEREPCENTRIKUS ESZKÖZÖK, DRAMATIKUS ESZKÖZÖK
KREATÍV ESZKÖZÖK HASZNÁLATA, VIZUALITÁS, SZIMBÓLUMOK, ALKOTÁS BEEMELÉSE
TRANZAKCIÓANALÍZIS SZEMLÉLET ÉS MODELLEK
GESTALT SZEMLÉLET ÉS ELEMEK HASZNÁLATA
NLP GYAKORLATOK
KOGNITÍV ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ MODELLEK
CSELEKVÉSORIENTÁLT COACHING
VEZETÉSELMÉLETI MODELLEK
VISELKEDÉS, KOMPETENCIA ÉS KÉSZSÉGFELMÉRŐ TESZTEK
SHADOW COACHING

CSOPORTOS ÉS TEAM FOLYAMATOK

ACTION LEARNING
MEGOLDÁSKÖZPONTÚ TEAM COACHING
CSELEKVÉSORIENTÁLT COACHING  – DRAMATIKUS ESZKÖZÖK
PROJEKTKÖVETŐ COACHING
FEJLESZTÉS UTÁNI TEMATIKUS COACHING

DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖK

A folyamatok támogatására használt eszközök

EGYÉNI COACHING

A business coaching általában az üzleti dilemmákból eredő problémákat hivatott megoldani, de akár különféle készségek elsajátításán is sokat lendíthet. Amennyiben felsővezetőkkel dolgozunk, executive coachingról beszélünk. Ez esetben a felsővezetőkkel történő ‘személyi edzésről’ van szó, jellemzően stratégiai kérdések, változásmenedzsment, és különböző vezetői dilemmák jelentik a témát.

Business coaching során vezetőkkel, középvezetőkkel, menedzserekkel, vállalkozókkal foglalkozunk, a téma a karrier coachingtól a skill coachingig sokféle lehet. Dolgozhatunk a vezetői alapkészségek fejlesztésén (motiválás, csapatépítés, delegálás, döntéshozatal, szervezés, kommunikáció stb), hogy a későbbiekben azokra bátran építkezhessenek, de lehet a téma a stressz kezelése, az énmárka fejlesztése és a karriermenedzsment is.

Hiszünk abban, hogy a coachee célja a folyamat során mélyülhet, pontosodhat, így nem csupán az akciótervek készítésében támogatása a célunk, hanem fenntartható változás generálása érdekében a személyiség-, tudatosság-, önismeret dimenziókban is.

A modellek, amiket leggyakrabban alkalmazunk: GROW (cél, valós helyzet, lehetőségek, teendő), RAMM (eredmény, mérés, cselekvés, változtatás), DIADAL (diagnózis, irány, alternatívák, döntés, alkalmazás, lezárás), SURF (jelenlegi helyzet, megcélzott jövő, a közelmúlt sikerei, előrelépés jelei).

Egy Coaching Team által kifejlesztett modell, mely leginkább a vezetőkkel való folyamatok tapasztalataiból állt össze:

G

Gap = Különbség, valami hiány, egy vágy, másmilyennek lenni, ezt céllá fogalmazni

R

Reflection = Mások és a saját reflexióm

E

Energy = Ami igazán energizál, hogy megugorjam a GAP-et, ami valóban motivál, ezt megtalálni

A

And = a régi működésből eljutni az újba, miközben a tudatosság nő, polaritások

T

Transform = transzformálni, beépíteni és gyakorolni az új működést in vitro, majd in vivo

TEAM COACHING

Egy eredményes csapattá formálódás, fejlesztés egyik leghasznosabb eszköze a team coaching tapasztalatunk szerint, mivel egy olyan coach által vezetett folyamat, mely célja a csapatcélok elérése a team erejére, energiájára, tagjainak tudására, ötleteire, tapasztalataira építve.

Olyan fejlesztési módszer, amely a team aktuális kérdéseinek, elakadásainak, problémáinak feldolgozásával hoz létre tanulási folyamatot. A team/csapat coaching célja lehet a csapat teljesítményének növelése, bizalmi szintjének, együttműködésének növelése, csoport szerepek tisztázása, akár a csapat stratégiájának, működésének megalkotása.

A folyamat min. 4 alkalomból áll.

CSOPORTOS COACHING

A csoportos coaching egy olyan fejlesztési folyamat számunkra, amikor egy adott téma mentén a résztvevők egyéni fejlesztése zajlik, a csoport aktív részvételével.

Készségfejlesztés, egyéni elakadások, probléma-megoldás, szervezeti kérdések személyes hatásának kezelése, de az esethozó belső erőforrásainak felszínre hozása, a coach támogatása mellett, a résztvevők erőforrásait is mozgósítjuk az előrelépés érdekében.

Nemcsak szemtanúi, hanem aktív részesei lesznek az esethozó haladásának, és ezen közben saját megfogalmazott témájukban is előre lépnek.

Egy-egy alkalom során 2 esethozóra is van lehetőség.

AKCIÓTANULÁS

Az Akciótanulás esetében a coaching szemléletű kiscsoportos formában történő humánfejlesztések egyik speciális formájáról beszélünk. A csoport  előre meghatározott időtartamban és gyakorisággal találkozik néhány órára vagy egy teljes napra. Az akció tanulócsoportokat hozzáértő, és arra kiképzett facilitárorok támogatják, ahol a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját egyéni vagy szervezeti témájukat feldolgozni, és másik fejlődésében coaching szemléletű támogatással aktív szerepet vállalni.

A módszertant Reg Revans brit professzor fejlesztette ki, melynek mozgatórugója az embereknek az az alapvető késztetése, hogy ne arra összpontosítsanak, amit tudnak, hanem inkább arra, amit nem. Mindehhez szükség van az önvizsgálatra, a kérdésfeltevésre és a mély magunkba nézésre. Revans szerint a tanulás az irányított tudás és a tudatos kérdezés eredményeként valósul meg.

Minden Action Learning folyamat fókuszában a probléma (vagy projekt vagy téma) áll. Ez lehet egyetlen probléma, amin az egész team dolgozik, illetve lehetnek egyéni problémák, amiket a résztvevők hoznak be.

A résztvevők felváltva kerülnek a témagazda szerepébe, miközben a többi csoporttag kérdéseket tesz fel, illetve releváns információkat oszt meg annak érdekében, hogy a témagazda elérje a célját. A csoport tagjai együtt és egymástól tanulnak azáltal, hogy valódi problémákon dolgoznak, és a saját tapasztalataikra reflektálnak.

TANULÁS = MEGSZERZETT TUDÁS + KÉRDEZÉS

HAGYOMÁNYOS TANULÁS

tanterem bázisú
egyéni fókuszú
bemeneti információkra épül
tudásra fókuszál
passzív
a múltat helyezi előtérbe
a befektetésen van a hangsúly
a tananyagra fókuszál

ACTION LEARNING

munkahely bázisú
csoport fókuszú
eredmény orientált
akcióra fókuszál
aktív
az itt és most van az előtérben
a befektetés megtérülésén van a hangsúly
a piacra/ügyfélre fókuszál

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

NÉMETH BITE BARBARA MCC

Ügyvezető igazgató, executive és business coach, tréner, vezetői tanácsadó, szervezetfejlesztési szakértő

bite.barbara@coachingteam.hu

    X