KULCS KOMPETENCIÁK, KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

TRÉNERKÉPZÉS A XXI.SZÁZADBAN

ONLINE OKTATÁS

A tréning blokkok online térre történő megtervezése. Az internetes alkalmazások maximális kihasználása.

AGILITÁS

Értékközpontú, gyors reagálást igénylő szervezetek gondolkodásmódját támogató megoldások. Projektek agilis irányelvek szerinti megvalósítása.

TANULÁSI TÍPUSOK

Felfedező-Gondolkodó-Cselekvő-Döntéshozó  –  Az egyéni képességek hogyan hatnak a tanulási folyamatra?  Milyen módszer illeszkedik?

MEGOLDÁSFÓKUSZ

A megoldások azokból a kivételes helyzetekből jönnek, amelyek során a probléma nem jelent meg. A szemlélethez illeszkedő kérdezéstechnika.

MIBEN MÁS A MI KÉPZÉSÜNK?

A nálunk végzett szakemberek, az online tréning világában is magabiztosan mozognak.

Megmutatjuk, hogyan kapcsolódhat egy tréner egy komplexebb szervezetfejlesztési folyamatba.

Részvevőink különleges, hiteles meghívott vendég-trénerekkel beszélgethetnek, kérdezhetnek tőlük. 

Témák Időpontok
Szerződéskötés, tréneri alapok 2022. április 15-16.
Tréneri működés I. – II. 2022. május 6-7.
Kommunikáció, Első tréneri prezentáció 2022. június 10-11.
Nehéz helyzetek. Time managment, Self Branding 2022. szeptember 2-3.
Tréner és tréning a szervezeti munka térképén 2022. szeptember 30 – október 1.
Záró vizsga, zárás 2022. október 28-29.

Mennyibe kerül?

Super Early Bird kedvezménnyel:
459.000 Ft + Áfa
(befizetési határidő: 2022. március 16.)

Early Bird kedvezménnyel :
505.000 Ft + Áfa
(befizetési határidő: 2022. április 1.)

Teljes ár
528.000 Ft + Áfa
(Van lehetőség részletfizetésre)

A képzés minimum 8 fő részvételével indul el.

HA KÉRDÉSED VAN A PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN VAGY ÁRAJÁNLATOT SZERETNÉL KÉRNI, KERESS BIZALOMMAL!

HA KÉRDÉSED VAN A PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN VAGY ÁRAJÁNLATOT SZERETNÉL KÉRNI, KERESS BIZALOMMAL!

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

SZITA MÁTÉ

Coach, tréner, egészségfejlesztő, rekreátor

szita.mate@coachingteam.hu

ENNEAGRAM KARAKTEROLÓGIA

A karakterek felismerhetők, a velük való hatékony együttműködés tanulható.
Ismerd meg a saját karakteredet, hogy tudjál viszonyulni másokhoz.
A résztvevők megismerkednek egy rendkívül jól hasznosítható karaktertipológiával, és az egyes típusok jellegzetes viselkedésével, tárgyalási helyzetekben is.

Az egyes típusba tartozó személyek milyen viselkedést kedvelnek és melyek azok, amit elkerülnek.

 • A személyiségtipológiai rendszerek filozófiája, használhatóságuk és korlátjaik
 • Az Enneagram filozófiája, szemléletmódja, a személyiség fejlődésének és tudatos fejlesztésének axiómája
 • A 9 típus megismerése, azonosításuk, jellegzetességeik
 • Karakterjegyek, jellegzetes viselkedési modellek, motivációk és kezelésük (bánásmód)
 • Az egyes típusok sajátos vonásai érvelési helyzetekben
 • Az egyes típusok jellegzetes viselkedésmintái tárgyalási helyzetekben
 • Hogyan fejlesszük saját értékesítési modelljeinket, típusunk ismeretében A résztvevők megtanulják, hogyan érdemes az egyes karakterekkel személyre szabottan kommunikálni, így nő eredményességük a munkában.

A TRÉNING CÉLKITŰZÉSEI

A program gyakorlati tapasztalatokat ad az egyes karakterek felismerésében és a velük való hatékony kommunikáció alkalmazásában, ami azt jelenti, hogy a tanultak azonnal alkalmazhatóak.

A képzés felkészíti a résztvevőket önmaguk és partnereik helyes tipológiai besorolására, majd az adott típus jellegzetes viselkedési mintáinak ismeretében önmaguk továbbfejlesztésére. Segít továbbá partnereik sajátosságainak megfelelő bánásmód, hatékony és eredményes stratégiák, illetve tárgyalási módszerek kiválasztásában és alkalmazásában.

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

GOSZTONYI LÁSZLÓ PCC

Coach, tréner, klinikai szakpszichológus, családterapeuta

gosztonyi.laszlo@coachingteam.hu

DELEGÁLÁS

Feladat kiadása, instruálás
A hatékony és eredményes, a dolgozóknak és vezetőnek sikerélményt adó munka alapvető feltétele a feladatok pontos kiadása, instruálása.
Vezetőként gyakran kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nem az elvárt eredményt látjuk a munka végeztével. „Ezen a szinten ezt már igazán tudni kellene.” – hangzik el többször a vezető szájából a bosszús megjegyzés.
Valójában ilyenkor gyakran a feladat pontatlan kiadása, megfogalmazása, az ellenőrzés nem megfelelő gyakorisága alapozta meg a nem kívánt végeredményt. Bár esetenként – tegyük a szívünkre a kezünket – ezért is a munkatárs hallgat.

A TRÉNING CÉLKITŰZÉSEI

A fókusz a vezetői hatékonyságon van. A hatékonyságon azt értjük, hogy a vezetői beavatkozás, lépés, milyen mértékben vezet az előzetesen elvárt következményhez. Vagyis a vezető határozza meg a kívánatos eredményt, majd értékeli a megvalósulás mértékét. Dolgozni az eltérés zsugorításán fogunk.

A tréningek a vezetőket foglalkoztató helyzetekkel dolgoznak. Ennek eredményeként a tanultak azonnal megjelenhetnek a vezetői működésben. A vezetői munkával kapcsolatos elméleti ismeretek indokolt esetben, a helyzetek feldolgozása során kerül(het)nek elő. A kiinduló pontokat mindig a vezetők munkahelyi helyzetei adják.

Struktúra:

 1. a beszélgetés megalapozása
 2. a cél meghatározása
 3. a teendők megfogalmazása
 4. kérdések, javaslatok megbeszélése
 5. megértés ellenőrzése
 6. az ellenőrzés módjának rögzítése
 7. megállapodás
 8. motiváció

Struktúra:

 1. a beszélgetés megalapozása
 2. a cél meghatározása
 3. a teendők megfogalmazása
 4. kérdések, javaslatok megbeszélése
 5. megértés ellenőrzése
 6. az ellenőrzés módjának rögzítése
 7. megállapodás
 8. motiváció

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

GOSZTONYI LÁSZLÓ PCC

Coach, tréner, klinikai szakpszichológus, családterapeuta

gosztonyi.laszlo@coachingteam.hu

HASZONÉRVELÉS

Logikus érvelési rendszeren keresztül bizonyítható a vevőnek/ügyfélnek, hogy milyen hasznokat élvezhet egy termék/szolgáltatás megvásárlásával.
A haszonérveléshez kapcsolódó ismeretek elsajátítása az egyes elemek (termék tulajdonság; előny, haszon) külön-külön történő értelmezésével, megtanulásával kezdődik, majd ezt követően kapcsolódik össze.
A módszer megismerése mindennapi használati tárgyakon, eszközökön kerül bemutatásra, így könnyű a megértése és bizonyítottá válik a résztvevő számára, hogy univerzálisan alkalmazható.
A haszonérvelés módszere a partner igényeiből indul ki és arra ad konkrét megoldást, meghatározott érvek formájában.

A TRÉNING CÉLKITŰZÉSEI

A módszerrel megtanulják a résztvevők, miként tudnak a partnerek számára személyre szabottan érveket közvetíteni.
Növeli a logikus gondolkodás és érvelés képességét.
Megtanítja a termék tulajdonságából kiinduló partner hasznok logikus közvetítését.

 • A partner szükségletekből indulunk ki.
 • Megvizsgáljuk – konkrét eseteken keresztül – milyen igények fogalmazódhatnak meg.
 • Megismerjük azokat a hasznokat, amelyeket kielégíthetik a partner szükségleteit.
 • Összegyűjtjük a tulajdonságok sajátosságait.
 • Az előny fogalmának és szerepének megismerésével a résztvevők elsajátítják ennek az elemnek a szerepét, mint a termék tulajdonságának a magyarázatát, (körülírását) a vevő számára.
 • A résztvevők a három tanult elemet megtanulják logikus érvként összekapcsolni.
 • A fenti elemek megtanulást követően az elmélyítő gyakorló fázis következik.

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

GOSZTONYI LÁSZLÓ PCC

Coach, tréner, klinikai szakpszichológus, családterapeuta

gosztonyi.laszlo@coachingteam.hu

OLVASÓBARÁT ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ

Annak érdekében, hogy a leghatékonyabb írásmódot tudjuk alkalmazni, érdemes megtanulni az olvasó szemével írni a szövegeket.
Kiindulópont:

 • az olvasó elvárásai
 • előzetes tudása
 • részletesség: mennyi információt tud befogadni
 • útmutatót ad az olvasónak, segíti, hogy világos álláspontot alakíthasson ki

A hatékony írásbeli kommunikáció:

 • tudd, mit akarsz írni, mi a célod vele, mielőtt nekiállsz
 • kinek szól, ki fogja olvasni
 • az üzenet ( érthető, világos, egyértelmű, megérkezik az olvasóhoz)
 • az információ mennyisége megjegyezhető, feldolgozható legyen
 • a szöveg egyértelművé teszi az olvasó számára, mire számíthat, mit várhat
 • egyértelművé teszi számára, hogy te mit vársz tőle
 • az olvasónak szól (embereknek írsz, az olvasó szempontjából közelítsd meg, kerüld a túl elvont, személytelen szavakat)
 • továbbolvasásra ösztönöz
 • áttekinthető, tagolt

Hogyan tehetjük élővé az írásbeli kommunikációnkat?

 • a beszélt nyelvet használjuk (szakszavak, idegen szavak, szenvedő szerkezet, hivatalos stílus)
 • precízen, csak a szükséges információ mennyiséget tartalmazza a szöveg
 • legyen olvasóorientált
 • legyen udvarias
 • pozitívan fogalmazzunk
 • rövid mondatokat használjuk ( egyszerű mondatok, 20 szónál rövidebbek, egy mondat egy gondolatot foglaljon magába, kijelentő mondatok)

Az együttműködés elnyerésének egyik eszköze a teljeskörű, motiváló ügyfélkiszolgálásban keresendő.

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

GOSZTONYI LÁSZLÓ PCC

Coach, tréner, klinikai szakpszichológus, családterapeuta

gosztonyi.laszlo@coachingteam.hu

PREZENTÁCIÓ

A jó prezentálás tanulható!
Azokra a helyzetekre kínál megoldást, amikor:

 • színvonalas előadásokra kell felkészülni
 • a résztvevők előadói készségét érdemes javítani
 • új szemléletet akarunk adni a résztvevőknek
 • előadás közben nehéz helyzeteket kell megoldani

Az új ismeretek azonnali kipróbálására van lehetőség. Ezzel növeljük a prezentáló hatékonyságát, segítjük a tanultak beillesztését a mindennapi munkába.
Az egyes lépésekre konkrét, írott segédleteket adunk. Ezek azonnal alkalmazhatók a munkában, így segítik az eredményesség azonnali növekedését.
A videós elemzések során mindenki konkrét és pontos visszajelzést kap a munkájáról. Ezzel lehetőséget kínálunk a további fejlődési utak megtalálásra.
Olyan új, testre szabott módszereket nyújtunk, amelyeket alkalmazva még sikeresebb előadásokat tudnak tartani a részvevők.

Személyes prezentációs anyag – mindenki saját, aktuális előadás anyagon dolgozhat.

  • Interaktív módszerek gyűjteménye: a prezentációs helyzetben alkalmazható módszerek egyben, alkalmazási leírásokkal
  • Mindenki 3 prezentációs helyzetben gyakorol – az egyéni készségek fejlesztéséért
  • Egyéni, négyszemközti konzultáció – a személyes fejlődést segítendő, a csoportosnál bizalmasabb helyzetben is
  • Videó felvétel (mindenki szakmai prezentációjáról videó felvétel készül, amit részletes írásos visszajelzéssel kap meg (mindenki csak a sajátját) a program után két héten belül – a tréninget követő tanulásért, az alaposabb elemzést segítendő
  • Visszajelzés – fejlesztve a tudatosságot és segítve egymást a fejlődésben
  • Írásos rögzítések – a gondolatok felidézhetősége érdekében
  • Prezentációs könyvtár hozzáférhető a tréning ideje alatt
  • Nehéz helyzetek kezelése

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

GOSZTONYI LÁSZLÓ PCC

Coach, tréner, klinikai szakpszichológus, családterapeuta

gosztonyi.laszlo@coachingteam.hu

ASSZERTIVITÁS

A különböző kommunikációs viselkedésmódok beazonosítása, az önérvényesítő kommunikáció megismerése és technikáinak gyakorlása.

A résztvevők eljutnak a személyes preferált viselkedésmód megértéséhez és értékeléséhez – s ennek eredményeképpen képesek lesznek személyes fejlesztési irányokat és elveket meghatározni. A hatékony önérvényesítő viselkedésmódok alapjaink és technikáinak elsajátításával képessé válnak a különböző szituációk magabiztos és kontrollált kezelésére.

A TRÉNING CÉLKITŰZÉSEI

A képzés eredményeként tovább erősödik az egyéni vezetői stílushoz kapcsolódó egyéni kommunikációs megoldások rendszere, fejlődik a „mások viselkedésének” megértése, ezáltal árnyaltabbá válik a vezetők irányító munkája.

 • Gazdagodik a meggyőzés és befolyásolás vezetői eszköztára.
 • Az önérvényesítő kommunikáció segítségével sikeresebbek lehetnek a helyzetorientált vezetés módszereinek alkalmazásában, így különösen a feed-back-ek területén, valamint a célmeghatározás és az instruálás körében.

Asszertív, agresszív, rejtett agresszív, passzív viselkedésjegyek érdekütköző helyzetekben

 • Játszmaelmélet
 • Kommunikációs viselkedésmódok verbális jelei
 • Kommunikációs viselkedésmódok non-verbális jelei
 • A személyiség jéghegymodellje
 • A kongruens viselkedés
 • Attitűd és kommunikáció

Asszertivitás nyelvi szintje

 • Az asszertív kommunikáció verbális összetevői
 • Személyes fejlődési irányok: erősségek és fejlődés irányok beazonosítása

Asszertív kommunikációs technikák

 • Asszertív kommunikációs technikák megismerése
 • A megismert technikák gyakorlása

Magabiztosság és asszertivitás

 • Személyes erősségek felvállalása
 • A „pozitív én” prezentáció

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

GOSZTONYI LÁSZLÓ PCC

Coach, tréner, klinikai szakpszichológus, családterapeuta

gosztonyi.laszlo@coachingteam.hu

  X