Egyetlen segítő kérdés, amivel hatékonyabbá teheted a mondanivalód

Viki | 2018-06-12

Egy karácsonyi céges partin felszólalt a cég tulajdonosa.  A beszéd célja az volt, hogy a korábbi programpontok után (a cég jó idei teljesítménye, beosztottak megjutalmazása) felhívja a figyelmet a cég ügyvezetőjének munkájára, a sikerben betöltött szerepére, és „megemelje őt”. A beszédben a tulajdonos felidézett több szórakoztató anekdotát a közösen megélt, átdolgozott évekből, és kifejezte, hogy bízik az ügyvezetőben. (tovább…)

Milyen a vezetői márkád?

Viki | 2018-05-22

A Personal branding vagy ahogy magyarul nevezzük  az „Énmárka” nagyon lényeges napjainkban. Karrierünk alappillére lett.  De mennyi energiát fektetünk vezetői márkánk felépítésére? (tovább…)

Fiatal Vezetők Akadémiája – Leader Trust

Viki | 2018-05-18

LEADER TRUST – Vezetői önbizalom

 • Vezetői önbizalom, magabiztosság – hogy állok vele?
 • Milyen erőforrásaim vannak, melyekre építhetek?
 • Hogyan jelenik meg a munkámban a bizalom?
 • Mitől hiteles egy vezető?
 • Hogyan növelhetem vezetői hitelességemet, csapatom bizalmi szintjét?

 

Tréner: Tóth Annamária


Jelentkezés, további információ:

Tóth Annamária
E-mail: toth.annamaria@coachingteam.hu
Telefon: +36-30-901-11-16

Milyen 2018-ban egy fiatal és jó vezető?

Viki | 2018-05-14

Az 2017-es Év Fiatal Vezetője pályázók körében egyik partnerünkkel a Profiles-sal(Profiles International Hungary – www.profiles.hu) felmérést készítettünk, többek között azt keresve mi a közös azon vezetőkben, akik indultak a címért, azaz elég magabiztosak abban, hogy jó úton haladnak. Ezt a pályázatukat olvasva talán bárki, de a bírálati folyamat során a szakmai zsűri biztos visszaigazolta. Mindezek alapján felbátorodtunk, és azt is gondoljuk, hogy a 21. század eredményes fiatal vezetők ismeréveinek is kikiálthatjuk a talált jellegzetességeket. (tovább…)

Jelenlét

Viki | 2018-05-04

Időről időre szeretem újranézni a kedvenc TED előadásokat. Az egyik ilyen Ric Elias: ’ 3 things I learned while my plane crashed’ (3 dolog, amit megtanultam a repülőgépem lezuhanása közben) című beszéde. (tovább…)

Szervezetfejlesztési üzletág

Viki | 2018-03-29

Hitvallásunk és módszertanunk szervezetfejlesztési folyamatokban

 

Szervezetfejlesztési folyamatainkat a következő hármas egység figyelembevételével tervezzük meg és alakítjuk ki az ügyfeleinknél:

 1. Egyéni értékteremtés – hisszük azt, hogy a szervezet minden szintjének tudatosnak kell lennie abban, hogy az adott személy milyen értéket teremt a szervezet és önmaga számára egyaránt. Az egyéni képességek kibontakoztatása szükséges feltétele a szervezeti sikerességnek.
 2. Szervezeti működés – a szervezetben élő folyamatok és rendszerek határozzák meg a szervezet alkalmazkodóképességét és rugalmasságát, valamint azt a szervezeti kultúrát, amely egyrészt elősegítője, másrészt pedig akadályozója is lehet a szervezeti sikerességnek.
 3. Külső környezet – minden szervezet egy nagyobb egész, egy ökoszisztéma része, amely meghatározza működési sajátosságait valamint befolyásolja a lehetőségeit is.

 

Módszertani eszköztárunkat mindig az aktuális megbízáshoz alakítjuk, dolgozunk kvalitatív és kvantitatív mérőeszközökkel, kis- és nagycsoportos technikákkal (fókuszcsoport, World Café, Vernissage, Pozitív pszichológia és egyéb megoldásorientált technikák) valamint Gestalt pszichológiai háttértudással.

 

Szervezetfejlesztési tapasztalataink

 • elkötelezettség- és elégedettségmérés
 • munkáltatói márka kutatás és építés
 • munkavállalói élmény fejlesztés
 • kiválasztási és fejlesztő központok kialakítása
 • kompetenciamodellek kialakítása
 • tehetség- és karrier program kidolgozása, bevezetése, támogatása
 • gyakornoki és mentoring program kidolgozása, bevezetése, támogatása
 • vezetői utánpótlás program kidolgozása, bevezetése, támogatása
 • kulturális és generációs érzékenyítés
 • kultúramérés és kultúra változási folyamat kialakítása, menedzselése
 • szervezeti jövőkép és stratégia alkotás illetve a stratégia megvalósítás hatékonyságának fejlesztése

Általános folyamatmegközelítésünk

 

Sikeresség mérése a szervezetfejlesztési folyamatokban

 

Minden szervezetfejlesztési folyamatot egy olyan alkalommal indítunk, amelyben meghatározásra kerülnek azok a szervezeti tünetek, amelyek változását az intervenciótól elvárjuk. Ezekhez minden esetben olyan mérőszámokat rendelünk, amelyek a szervezet által használt rendszerekből kinyerhetőek és mutatják a változás irányát és mennyiségét.  Ezen mérőszámokat a folyamat elején, közben és a végén is monitorozzuk, ami lehetőséget ad a folyamattal kapcsolatos változtatásra is, annak érdekében, hogy a kívánt eredmény elérje a szervezet.

 

Női vezetőfejlesztés

Viki | 2018-03-29

ÁLTALUNK AJÁNLOTT FEJLESZTÉSI FOLYAMAT

 

 

 1. Kick off 1,5 óra

Egy reggeli, vagy ebéd utáni kávézás formájában a teljes program bemutatása, a Lean In események mintájára. A programban rejlő lehetőségek megbeszélése. A world café módszerrel a program iránt érdeklődő női vezetők összegyűjtik azokat a témaötleteket, amelyek foglalkoztatják őket, és amelyekkel szívesen dolgoznának a program során.

Miben fejlődnének szívesen? Mik az ő fókuszaik? Milyen elakadásaik, nehézségeik vannak? Milyen közös területek vannak, ahol a résztvevők igényei találkozhatnak?

 1. A folyamat támogatása 

A fejlesztés akkor tud hatékony lenni, ha folyamatként tekintünk rá, és a mi moderálásunk mellett belső támogatók is segítik azt, hogy az új elemek meggyökerezzenek, és a cég kultúrája is változhasson.

A szervezeten belül bizonyára dolgoznak olyan nők, akik szívügyüknek tekintik a női vezetők megerősödését és fantáziát látnak abban, hogy ilyen módon érzékenyítsük a szervezetet, és vigyünk bele minden olyan pozitív minőséget, ami a női/passzív/intuitív/befogadó résszel kapcsolatos.

Ezeket az önkéntes nőket ambassador-öknek nevezzük, akik a szervezeten belül  a program elkötelezett terjesztői, támogatói.

Folyamatos mentoringot biztosítunk nekik annak érdekében, hogy kommunikálni tudják a női vezetőfejlesztő program fontosságát és szükségességét és hozzájáruljanak ahhoz, hogy a női munkatársak mellett a  férfi kollégák értékként és hatékony eszközként tekintsenek rá a szervezet fejlődése érdekében. A mi mentorálásunk egyrészt a program hatékony kommunikálására, másrészt pedig a későbbi események megszervezésére, lebonyolítására irányul.

Emellett fontos eleme a programnak a férfi board tagok bevonása, hiszen a felülről induló pozitív kommunikáció az egyik kulcsa a vezetésfejlesztés sikerének.

A másik színesítő elem olyan külsős vendégek meghívása, akik személyükkel és szakterületükkel példát mutathatnak a résztvevő női vezetőknek.

 1. Workshopok és 1 napos készségfejlesztő tréningek

A kialakuló csoportok létszámától függően a kick off reggelin vagy kávé délutánon felvetett ötletek alapján olyan workshopokat illetve készségfejlesztő tréningeket szervezhetünk, amelyek lehetőséget adnak a női vezetőknek az önismeretük mélyítésére, az ismereteik bővítésére, illetve egymás tapasztalatai, bölcsessége segítségével minden résztvevő gazdagíthatja tudástárát, megküzdési stratégiáit, best practice-eit.

Több éves tapasztalatunk alapján az alábbi témák lehetnek relevánsak:

Női szerepek

A különböző női szerepekben lévő erőforrások feltárása, tudatosítása és kiaknázása. Azoknak a készségeknek és képességeknek a tudasotítása, amelyek segítségével sikeres és hatékony vezetővé válhatnak a résztvevők. A nőiesség pozitív megélésének megteremtése, a szerepek definiálása és elemzése egy olyan önismeretet ad, amely hozzásegíti a résztvevőket szerepeik és munkájuk tudatos irányításához.

 

Női egyensúly

A női szerepek és a vezetői lét összehangolása, harmónia és egyensúly megteremtése.Egy olyan állapot fenntartása, megtervezése, ami a részvevőknek komfortos, amire ők maguk azt tudják mondani, hogy elégedettek vele. Az egyensúly egyedi, azonban az mindenkinek a saját felelőssége, hogy a környezeti adottságokat figyelembe véve a számára leginkább megfelelő beosztást megtalálja, és azt fenntartsa, működtesse.Hogyan hat egymásra a munka és a magánélet? Női időgazdálkodás. Segítségkérés és bevonás.

Női vezetői jelenlét

A női vezetői létben sokan alul pozícionálják magukat, mások inkább férfias viselkedéssel szeretnék elérni céljaikat. Hogy vezetőként mi megy könnyebben – inkább passzív vagy agresszív viselkedést láttatunk magunkról -, hogy milyen módon választjuk meg kommunikációs stílusunkat, az mind jórészt személyiségünkből fakad. Azonban létezik tanulható, nőként magabiztosságot és egyben eleganciát adó kommunikációs és viselkedési forma. Ez az asszertívitás. A modulon olyan asszertív kommunikációs modell és viselkedési tárház elsajátítására kerül sor, mellyel vezetőként hatékony önérvényesítéssel és másokra való tekintettel lesznek képesek a női vezetők céljaikat elérni.

Női vezetői szerep

Vezetni nőként. A modul a női szerepek közül a vezetői szerep tudatosítására fókuszál: a női szerepek közül a vezetői szerepbe integrálja mindazt, amit az előző modulok során a résztvevők megtapasztaltak saját helyzeteikről, erejükről, dilemmáikról. Cél a tudatosítás. Vezetői funkciók, stílusok, kötelességek tudatosítása, hogy hogyan lehetünk eredményes női vezetők.

A bizalom anatómiája

A bizalom témaköre minden életterületen szignifikáns. Vajon milyen akadályokkal kell szembenézni akkor, ha nem működik a bizalom a vezetői szerepben? A bizalmat csak kérdemelni és felépíteni lehet, elvárni nem. A B.R.A.V.I.N.G. modell segítségével megvizsgáljuk, hogy miből áll a bizalom, és mit tehetünk a fenntartásáért.

 

A sebezhetőség ereje

 A sebezhetőség megmutatása nem a gyengeség jele. Nőnek maradni a férfias üzleti világban, ahol sokan elvárják a női vezetőktől, hogy eréllyel és férfias eszközökkel éljenek, művészet, feladat, kihívás! A női erő megélésének egyik módja a sebezhetőség felvállalása.

 

 

 

 1. Csoportos coaching alkalmak 

6-8 fős vegyes csoportokban (különböző vezetői szinteken) a női vezetők lehetőséget kaphatnak arra, hogy a csoportok erejére támaszkodva  megbeszélhessék dilemmáikat, feloldhassák blokkjaikat. Akciótanulással vagy cselekvésorientált módon egyszerre egy esethozó kérdésén dolgozik a csoport, azonban a csoport minden tagja profitál belőle.

 

 1. MentorHer

 Annak érdekében, hogy a férfi board tagok, vezetők támogatóan tudjanak bekapcsolódni a női vezetőfejlesztő programba azt javasoljuk, hogy egy általunk támogatott, és az ambassador-ök segítségével megszervezett mentoring folyamat során a férfi board tagok vállaljanak szerepet abban, hogy mentorálják a programban részt vevő női vezetőket.

A mentoring hatékony lehet mert:

 • A férfi vezetők bevonása új nézőpontokat mutathat meg a nőknek
 • A ‘titkos női program’ transzparenssé, követhetővé válik, mely során a férfi munkatársak is részeseivé válhatnak a nők fejlődésének. Egyértelművé és magától értetődővé válik, hogy a női vezetőfejlesztési program nem ellenük, hanem a szervezetért, így értük is történik.
 • Előhívhatja belűlük a rég elfeledett lovagi erényeket, ami csak hozzátehet az egyensúlyhoz és nem kisebbíti a női vezetői szám emelkedésének szükségességét annak érdekében, hogy a szervezet humánusabbá, érzékenyebbé, biztonságosabbá és erősebbé váljon!

 

További információ:
Gallen Rita
gallen.rita@coachingteam.hu 

„ÍGY COACHOLUNK MI”

2018.04.25. 18.00-20.30

A Coaching Team bemutató coaching estje

(tovább…)


Közelgő események