MUNKAHELYI JÓLLÉT-FEJLESZTŐ PROGRAMOK

MUNKATÁRSI JÓLLÉT-FEJLESZTŐ PROGRAMOK

STRESSZKEZELÉS

A képzés célja, hogy a jelentős teljesítmény-követelmények mellett dolgozó munkatársak jól tudják kezelni az őket ért stresszt.

BŐVEBBEN >>>

KONFLIKTUSKEZELÉS

A tréning célja, hogy a résztvevőknek legyen rálátásuk, milyen konfliktuskezelési stratégia jellemző saját működésükre, és tudatosan tudjanak változtatni rajta, amennyiben fontosnak érzik azt.

BŐVEBBEN >>>

A SAVORING MŰVÉSZETE

A tréning fókuszában a résztvevők pozitív tapasztalatokra való érzékenyítése áll illetve egy olyan fajta szemléletformálás, aminek célja egy magasabb általános boldogsági szint elérése.

BŐVEBBEN >>>

ÉRZELMI INTELLIGENCIA

A tréning célja az érzelmek kezelésével kapcsolatos tudatosság növelése saját és mások vonatkozásában, mindezt vezetői szerepben.

BŐVEBBEN >>>

MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLY

A tréning célja, a munka-magánélet egyensúly vagy integrálás érdekében, szerepeink tudatosabb megélése, illetve az időnk és energiánk hatékonyabb tervezése.

BŐVEBBEN >>>

REZILIENCIA

A reziliencia program célja a résztvevők pszichikai ellenállóképességének növelése, belső erejük forrásainak azonosítása a személyes sikereik és objektív mérőeszközök által.

BŐVEBBEN >>>

BIZALOM

A tréning célja az, hogy a résztvevők tudatosabbak legyenek saját önbizalmuk építésében, illetve a kapcsolataik bizalmi szintjének emelésében, mind a magán-, mind pedig a szakmai életükben.

BŐVEBBEN >>>

MUNKATÁRSI KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

LEAN IN - INSPIRÁLÓ NŐI REGGELIK

A Női reggelik célja Sheryl Sandberg, a Dobd be magad című könyv szerzőjének, a Lean In mozgalom elindítójának 3 fő üzenete mentén, egy rendszeresen találkozni vágyó női kör megalapozása.

BŐVEBBEN>>>

 

STRESSZKEZELÉS

KULCSÜZENETEK

Egy potenciális stresszhelyzet felismerésével és tudatos, gyors elemzésével kontrollt tudunk tartani a helyzet felett.

Különböző stresszhelyzetek különböző védelmi stratégiát követelnek meg.

„A legnagyobb fegyverünk a stressz ellen az a képességünk, hogy megválasszuk a gondolatainkat.” (William James)

A TRÉNING CÉLKITŰZÉSEI

A képzés célja, hogy a jelentős teljesítmény-követelmények mellett dolgozó munkatársak jól tudják kezelni az őket ért stresszt. A képzés feladata, hogy felkészítse őket olyan módszerek használatára, amelyek segítenek a stressz-kezelésben, oldják azt, és akár a munkahelyen, akár otthon eredményesen alkalmazhatók. A helyes stresszkezelés elősegíti a különböző konfliktushelyzetek megelőzését valamint megalapozza az egyenletes teljesítményszintet is.

FŐBB TARTALMI ELEMEK

A tréning eredményeként:

A résztvevők ismeretei, gyakorlati tudása kibővül, mind a kommunikáció, konfliktuskezelés, mind pedig a stresszkezelés területén.

Képessé válnak a megismert stresszmegelőző és –kezelési technikák alkalmazásával feszültségeik és problémáik eredményesebb megoldására, emelkedik teljesítőképességük és csökken a burn out veszélye.

Csökken a konfliktusok száma, javul az állóképesség, és a stressztűrő képesség.

A stressz értelmezése és stressz-tényezők

 • a stresszállapot jellegzetességei  és kiváltó tényezők
 • a stressz rövid- és hosszútávú hatásai
 • idő-stressz és encounter stressz
 • szituációs és anticipációs stresszorok
 • stresszt okozó intrapszichés tényezők

Az állóképesség és a stressztűrő képesség növelése 

 • stresszhelyzetek és a stresszt magában hordozó helyzetek felismerése
 • stresszhelyzetek megelőzése, az elkerülés lehetőségei
 • felkészülés a stresszel járó eseményekre
 • az érzelmek és a tények elkülönítésének eszközei

Stresszhelyzetek megoldása 

 • az önismeret és a stressz kapcsolata
 • tünetkezelés helyett ok-feltáró és -megszüntető technika megismerése
 • „aranyhal” helyett az „aranyhalfogás” mestersége
 • a megoldási lehetőségek és a személyiség összehangolása

Stresszmegelőzési és –kezelő technikák 

 • megoldási alternatívák a résztvevők által megfogalmazott konkrét helyzetekre
 • nagycsoportos gyakorlatok tréneri támogatással
 • a kiégés, és amit megelőzése, illetve megszüntetése érdekében tenni lehet

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

GALLEN RITA

Business, life és angol nyelvi coach, tréner

gallen.rita@coachingteam.hu

KONFLIKTUSKEZELÉS

KULCSÜZENETEK

Mitől konfliktus a konfliktus? Mik is lehetne a rejtett dimenziók?

Milyen fajtái vannak? Hogyan kapcsolódik a saját dilemmám egy másik osztállyal vagy egy kollégával való konfliktushoz?

Milyen a jellemző konfliktuskezelési stratégiám, milyen más lehetőségek lehetnek még hasznosak?

A TRÉNING CÉLKITŰZÉSEI

A tréning célja, hogy a résztvevőknek legyen rálátásuk, milyen konfliktuskezelési stratégia jellemző saját működésükre, és tudatosan tudjanak változtatni rajta, amennyiben fontosnak érzik azt.

FŐBB TARTALMI ELEMEK

A témára és egymásra hangolódás után a résztvevők konfliktushoz való viszonyára nézünk rá asszociációs gyakorlattal, valamint összességében a konfliktus hatásaira.

Átbeszéljük mi különbözteti meg a konfliktust a vitától, és egy adott struktúra alapján beszélünk a konfliktusok fajtáiról.

A tipikus helyzetek megismerése után a résztvevők saját helyzeteket hoznak fel az egyes konfliktus fajtára, majd megelőzési és megoldási stratégiákat dolgozunk ki.

A Thomas Kilmann modell és teszt segítségével mindenki képet kap arról, hogy mi a saját jellemző konfliktus kezelési stratégiája. Sorra vesszük azokat a helyzeteket, mikor milyen módszer a releváns. Átbeszéljük, hogyan lehet nyer-nyer helyzeteket generálni, és mik azok a szempontok, amikor mindenképp érdemes ebben a szemléletben jelen lenni egy helyzetben.

A gyakorlatok mellett konkrét esetfeldolgozással is segítjük a tanultak beépülését, az aktuális konfliktusos, kellemetlen helyzetek megoldását.

A programot a tanulási pontok kiemelésével és visszajelző körrel zárjuk.

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

GALLEN RITA

Business, life és angol nyelvi coach, tréner

gallen.rita@coachingteam.hu

A SAVORING MŰVÉSZETE

KULCSÜZENETEK

Éld meg tudatosabban és minél szélesebb skálán azokat a hétköznapi, kisebb-nagyobb örömteli pillanatokat, amelyeket összegyűjtve boldogsággá gyúrhatsz!

Felelős vagy a saját boldogságodért és a gondolataidnak teremtő ereje van!

Megérdemled a pozitív élményeket!

Vedd észre, ha saját boldogságod megrontója vagy és tegyél ellene!

A TRÉNING CÉLKITŰZÉSEI

A mai rohanó, kihívásokkal és gyakran nehézségekkel teli világban egyre égetőbb szükség van olyan kapaszkodókra – új készségekre, képességekre, technikákra vagy eszközökre – amelyek nemcsak a fájdalmas pillanatok kezelésében segítenek, hanem az örömteli pillanatok felerősítésében és minél teljesebb megélésében is. Vajon képesek vagyunk-e megállni egy pillanatra, észre venni és tudatosan megélni az életünk pozitív pillanatait? A pszichológiában savoring néven ismert fogalom a pozitív élmények feldolgozásának kérdéskörével foglalkozik. Eszerint, akár egy film rendezői, aktív szerepünk van abban, hogy a pozitív eseményeket előidézzük és felerősítsük, különben azok észrevétlenül elmúlnak és nem fogunk emlékezni rájuk. A tréning fókuszában a résztvevők pozitív tapasztalatokra való érzékenyítése áll illetve egy olyan fajta szemléletformálás, aminek célja egy magasabb általános boldogsági szint elérése. A pozitív érzelmeknek köszönhetően ennek eredményeként a résztvevők produktívabbak, energikusabbak és kreatívabbak lesznek.

FŐBB TARTALMI ELEMEK

A tréning során megismerkedünk a pozitív pszichológia szellemiségével, különösen a savoring fogalmával. Rövid tudományos tényekkel és kutatásokkal alátámasztott prezentáción keresztül mutatjuk be a pozitív élményfeldolgozás hátterét, mely során a résztvevők felismerik a savoring gyakorlásának fontosságát. A résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy megosszák saját tapasztalataikat a pozitív élmények feldolgozásával kapcsolatban és összegyűjtjük a már bevált gyakorlataikat. Olyan hasznos technikákat mutatunk be, amelyeket a résztvevők a mindennapi rutinjukbe beépítve alkalmazhatnak. A témát páros, kis- és nagycsoportos helyzetekben dolgozzuk fel. A workshopot egyéni vállalások és/vagy egyéni akcióterv kidolgozásával zárjuk, mely során a résztvevők konkrétumokat fogalmaznak meg arra vonatkozóan, hogy a savouring gyakorlásában fejlődjenek és pozitív élmények megélését egy önmagukat segítő, magasabb szinten műveljék.

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

GALLEN RITA

Business, life és angol nyelvi coach, tréner

gallen.rita@coachingteam.hu

ÉRZELMI INTELLIGENCIA

KULCSÜZENETEK

Az érzelmek meghatározó elemei az emberi működésnek: jelen vannak a döntéshozásban, helyzetértékelésben, együttműködésben, vezetői működésben.

Nem az érzelmek elnyomása a hatékony viselkedés – ez nem is lehetséges -, hanem az érzelmeink tudatosítása és azok erőforrásként való használata.

Az EQ területe nagyon sokféle, így bárhol is változtatunk, nő az érzelmi intelligenciánk.

A TRÉNING CÉLKITŰZÉSEI

A tréning célja az érzelmek kezelésével kapcsolatos tudatosság növelése saját és mások vonatkozásában, mindezt vezetői szerepben.

FŐBB TARTALMI ELEMEK

EQ fogalma, területei a 21.században

Érzelmeket generáló tréning feladatok

Érzelmek kezelésére egy gyakorlati modell

Nyomógombok és racionális eltérítők beazonosítása

EQ vezetőként – Goleman modell alapján

Oké keret és bizalom

Vezetői sebezhetőség

Vezetői dilemmák feldolgozása csoportos coaching elemekkel

Vezetői szituációs feldolgozása cselekvésorientált / drámás elemekkel

ELMÉLETI HÁTTÉR, MODELLEK

 • Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen
 • Daniel Goleman–Richard Boyatzis–Annie McKee: A természetes vezető. Az érzelmi intelligencia hatalma
 • Brene Brown: Bátraké a boldogság, Bátraké az erő
 • Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson: Érzelmi intelligencia coaching
 • Adele B. Lynn, Janele R. Lynn: Érzelmi intelligencia

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

GALLEN RITA

Business, life és angol nyelvi coach, tréner

gallen.rita@coachingteam.hu

MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLY

KULCSÜZENETEK

Egy életünk van, azonban rengeteg szerepünk. Az élet sok területén kell megfelelnünk másoknak, különböző szerepeinkben. A szerepek közötti konfliktus, illetve az egyes szerepekben töltött egyenlőtlen idő és intenzitás az egyensúly felbomlásához vezethet.

A munka-magánélet egyensúlya nagy mértékben hozzájárul a fizikai és mentális egészséghez, növeli a produktivitást, és segíti kibontakoztatni az ember egyediségét.

Határaink kijelölése; a ’nem’-et és ’igen’-t mondás egyedi egyensúlya a szereptől és az aktuális életszakasztól is függ.

Az ’én-idő’ a szerepek mérlegének talapzata.

A TRÉNING CÉLKITŰZÉSEI

A tréning célja, a munka-magánélet egyensúly vagy integrálás érdekében, szerepeink tudatosabb megélése, illetve az időnk és energiánk hatékonyabb tervezése.

FŐBB TARTALMI ELEMEK

A témára, és egymásra való hangolódás után, körbejárjuk az Egyensúly fogalmát: kinek mit jelent, mikor és mitől érzi, hogy egyensúlyban van. Kognitív és érzelmi, illetve testi szinten is azonosítjuk a saját egyensúlyunkat. Ezután a résztvevők lehetőséget kapnak, hogy megvizsgálják saját értékrendjüket, legfontosabb értékeiket, majd elgondolkodhatnak, hogy milyen mértékben jelennek meg ezek az értékek a mostani életszakaszukban, különböző szerepeikben.

A folytatásban a legfontosabb szerepeikkel foglalkozunk. A szerepeket a lehető legrészletesebben fogalmazzuk meg, ami segíti a résztvevőket a saját témájukra való hangolódásban, és a szerepeikkel való foglalkozás irányának meghatározásában. Egy jelenlegi és egy vágyott szereptortába beleillesztik a mostani legfontosabb szerepeiket és az adott szerepekben eltöltött időt. Tudatosítják az egyensúlyuk billegésének okát, illetve azt, hogy mire van saját maguknak ráhatása.

Megismertetünk a résztvevőkkel néhány olyan technikát, ami a határuk kijelölését, illetve a nem-et mondás képességét támogathatja.

Összegyűjtjük azokat a lehetséges „energia-töltő” állomásokat, amelyek az egyensúly létrehozásában támogathatják a résztvevőket.

Egyéni akcióterv írásával zárul a workshop: mi az első dolog, amit tenni fogsz, hogy közelebb kerülj a saját egyensúlyod megéléséhez?

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

GALLEN RITA

Business, life és angol nyelvi coach, tréner

gallen.rita@coachingteam.hu

REZILIENCIA

KULCSÜZENETEK

A reziliencia olyan mindenkiben ott rejlő, komplex, több dimenziós képesség, mely tanulható és fejleszthető.

A belső hozzáállás és magatartásváltozás feltétele az alapos önreflexió, ami lehetővé teszi a jelenlegi helyzet bátor megélését.

A reziliens személy mindennapjainak aktív alakítója, képes a változásokat, akadályokat, válságokat lehetőséggé formálni, a kihívást jelentő helyzeteket átkeretezni

A TRÉNING CÉLKITŰZÉSEI

Az egészségesebb és teljesebb élet, a pozitív érzelmi egyensúly egyik kulcsa, hogy a változásokat aktívan alakítsuk, ezáltal csökkentve a kihívások okozta negatív hatásokat.

A reziliencia program célja a résztvevők pszichikai ellenállóképességének növelése, belső erejük forrásainak azonosítása a személyes sikereik és objektív mérőeszközök által. Az erőforrások tudatosítása mellett cél a mindennapokban is megvalósítható akciók kidolgozása az egyensúlyi állapot megtartása érdekében, amit az akadályt jelentő helyzetek során is meg tudnak őrizni.

Konkrét akciótervvel felszerelkezve a résztvevők képesek lesznek az aktuális, kihívást jelentő élethelyzeteikre megoldásokat találni.

FŐBB TARTALMI ELEMEK

A bevezető ismerkedés után gyakorlati példákat veszünk sorra, melyek segítik az ezt követően bemutatandó reziliencia-koncepció feldolgozását.

Az egyéni sikereket áttekintve azonosítjuk azokat a személyes erőforrásokat, melyek a képzésen bemutatott technikákkal együtt komplex védőbástyaként működő immunrendszert alkotnak a mindennapi kihívásokkal történő megküzdéshez.

Objektív mérőeszköz alkalmazásával azonosítjuk a résztvevők elhelyezkedését a reziliencia skálán (Connor—Davidson Reziliencia Skála), majd a pozitív pszichológia és megoldásközpontú módszertan segítségével a mindennapokban is jól használható eszközökkel, technikákkal ismertetjük meg a résztvevőket (életút térkép, belső hálanaplózás, hajtóerő elemzés, relaxációs technikák).

A tudásátadás kis és nagy csoportos formában, valamint egyéni helyzetek csoportos coaching módszertannal való feldolgozásával és tréneri prezentációval történik.

A workshopot egyéni akcióterv kidolgozásával zárjuk.

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

GALLEN RITA

Business, life és angol nyelvi coach, tréner

gallen.rita@coachingteam.hu

BIZALOM

KULCSÜZENETEK

A bizalmat kiérdemelni és építeni lehet, elvárni nem.

A kapcsolati bizalom: bátorsággal teli kapcsolat másokkal. Az önbizalom pedig önszeretet, öntisztelet és a magunkkal való bánás művészete. Az önbizalom és a kapcsolati bizalom összefüggenek, erősíthetik és gyengíthetik is egymást.

A bizalom szintje a jellemtől és a kompetenciák megfelelő használatától függ.

A TRÉNING CÉLKITŰZÉSEI

A tréning célja az, hogy a résztvevők tudatosabbak legyenek saját önbizalmuk építésében, illetve a kapcsolataik bizalmi szintjének emelésében, mind a magán-, mind pedig a szakmai életükben. A workshop abban lesz segítségükre, hogy olyan eszközökkel vértezzék fel magukat, amelyek támogatják őket az erősebb bizalom megtapasztalásában, az ’adok-kapok’ relációjában.

FŐBB TARTALMI ELEMEK

A bevezető ismerkedés után egy brainstorming gyakorlatban összegyűjtjük a Bizalom és az önbizalom értelmezéséhez elengedhetetlen tényezőket, asszociációkat, gondolatokat, hogy a bizalom bennünk megjelenő lenyomatának különbözőségét észre vegyük.

Egy, a gyakorlatban is jól használható modellen és egy mátrixon keresztül a résztvevők megvizsgálják saját legfontosabb kapcsolataikat: milyen bennük a bizalom szintje, illetve, hogy milyen kompetenciákra van szükségük, hogy aktívan részt vegyenek a kapcsolataik működtetésében.

A folytatásban az egymáshoz való bizalmukat tapasztalhatják meg a résztvevők egy csoportos játékban, amelyben a teret is használjuk.

A résztvevők kis csoportokban összegyűjtik azokat a tevékenységeket, amelyek erősíthetik, illetve, amelyek gyengíthetik az önbizalmat, illetve a kapcsolati bizalmat. Majd akciótervet készítenek: milyen lépésekben képzelik el fejlesztést.

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

GALLEN RITA

Business, life és angol nyelvi coach, tréner

gallen.rita@coachingteam.hu

LEAN IN - INSPIRÁLÓ NŐI PROGRAMOK SZERVEZETEKNEK

Nőként talán még nagyobb teher nehezedik ránk, a munka-magánélet integrációját éljük nap mint nap, és néha senkivel sem tudjuk megbeszélni a nehézségeinket. Célunk a szervezeteken belül dolgozó nők támogatása, akik úgy érzik, hogy szívesen megosztanák tapasztalataikat, tudásukat másokkal és érdekli őket, hogy nőtársaik hogyan kezelik a hasonló helyzeteket. Egy olyan közösség létrehozásában tudjuk támogatni a cégeket, amelynek tagjai hasonló értékrend mentén rendszeresen találkoznak és mindenkit érintő, aktuális, témákat dolgoznak fel.

A PROGRAM

A PROGRAM CÉLJA: a Női közösség összetartása, tapasztalatok, tippek megosztása

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA: 2-3 heti rendszerességgel, online vagy személyes alkalmak szervezése a résztvevőket aktuálisan foglalkoztató témák mentén egy coach facilitálásával, magyar és angol nyelven.

A feldolgozott témakörök a résztvevők igényei szerint alakíthatók.

A NŐI WORKSHOPOK ALAPJA

Sheryl Sandberg, a Dobd be magad című könyv szerzőjének, a Lean In mozgalom elindítójának 3 fő üzenete:
 Ülj az asztalhoz! Vagyis, légy látható, mutasd meg magadat, a tudásodat, az értékrendedet!

 • A társad legyen valódi társ! A női munka-magánélet egyensúlyhoz elengedhetetlen, hogy a társ igazi támogató szerepet töltsön be a magánéletben.
 • Ne szállj ki, mielőtt kiszállnál! Vagyis, nagyon fontos, hogy elég izgalmas legyen a munkád ahhoz, hogy legyen mihez visszatérned pl. a gyerekvállalás után.

KORÁBBI TÉMÁINK

 • Lean In – Dobd be magad!
 • Pozitív pszichológia
 • A bizalom és az önbizalom anatómiája
 • Vezetői Énmárka – Történetek kudarcról és sikerről
 • Sebezhetőség – Érvényes beszélni róla
 • Megújulás : Új év, új célok a Year Compass mentén
 • Rendhagyó Nő reggelik: kerekasztal beszélgetés női felsővezetőkkel
 • Érzelmek a munkahelyen
 • A kapcsolati háló ereje
 • Kényes témák a munkahelyen
 • Éld az életed és az időd alkalmazkodik hozzád!
 • Találd meg a Benned élő szabad nőt!
 • Mutasd meg magad női vezetőként!
 • Reziliensen 2020 kihívásaival szemben!
 • Rivalizálás helyett egymás támogatása
 • Online energizáló workshop – A home office kihívása
 • Online workshop – Munkajog a koronavírus idején
 • és a járványhelyzet pszichológiai hatásai
 • Savoring: a boldogság nyomában – hogyan éljük
 • meg tudatosabban az életünk pozitív pillanatait?

KAPCSOLAT

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS

GALLEN RITA

Business, life és angol nyelvi coach, tréner

gallen.rita@coachingteam.hu

 

 

  X